La Fundació Olga Torres guardona un projecte de l’IRB Barcelona en càncer de còlon

Imatge de microscòpia del còlon d'un ratolí amb inflamació crònica i tumors plans (Imatge: R. Batlle)
Imatge de microscòpia del còlon d'un ratolí amb inflamació crònica i tumors plans (Imatge: R. Batlle)

El projecte, encapçalat per la científica Raquel Batlle, obté un ajut de 60.000 €.

L’estudi determinarà el potencial de la proteïna p38 com a diana terapèutica o marcador de diagnòstic en càncer colorectal.

La investigadora postdoctoral Raquel Batlle, membre del Laboratori de Senyalització i Cicle Cel·lular de l’IRB Barcelona, dirigit per Àngel Rodríguez Nebreda, portarà a terme durant dos anys el projecte “Contribució de la senyalització de MAPK p38 en la tumorogènesi colorectal associada a colitis”. El seu projecte ha obtingut una de les ajudes de 60.000 € atorgades per la Fundació Olga Torres a finals de 2014.

p38, inflamació i càncer de còlon

Una de les associacions millor documentades entre inflamació crònica i tumorogènesi és dóna en el càncer colorectal de pacients que pateixen inflamació de l’intestí.

Degut a que una de les principals funcions de la proteïna p38α és la regulació de mediadors inflamatoris, fa molt atractiu l’estudi d’aquesta quinasa com a possible diana terapèutica en processos tumorals associats a inflamació.

El càncer colorectal és el tercer més comú al món. Els pacients amb la malaltia d’inflamació d’intestí, ja sigui per colitis ulceroses o per colitis de Crohn, tenen un risc més elevat de desenvolupar aquest tipus de càncer.

En un article recent, l’equip d’Àngel R. Nebreda descriu com p38α és fonamental pel manteniment de la bona salut de l’epiteli intestinal, controla la severitat de les colitis i actua de supressor de tumors al còlon.

L’objectiu principal d’aquest projecte és investigar com p38α regula la tumorogènesi colorectal associada a colitis. Els resultats permetran entendre el paper de p38α i els seus efectors en la biologia del càncer, així com la interacció entre les cèl·lules epitelials i del teixit, per tal d’estimar el seu valor com a diana terapèutica o marcador de diagnòstic.

Aquest projecte pot obrir noves perspectives per entendre el càncer colorectal associat a colitis i la possibilitat de considerar la senyalització de MAPK p38α com una nova estratègia terapèutica.

La Fundació Olga Torres (FOT), fundació privada sense ànim de lucre, concedeix aquestes beques bianuals a projectes dedicats a l’estudi del càncer i la seva relació amb alteracions immunològiques.