La recerca europea en càncer de l'IRB Barcelona


El número del 2017 de la revista europea Biotechnology magazine sobre Ciències de la Vida i de la Indústria, publica diversos estudis duts a terme recentment a l'IRB Barcelona per Oriol Gallego, investigador associat amb el Laboratori de Control Traduccional del Cicle Cel·lular i Diferenciació, i Salvador Aznar Benitah, investigador ICREA i líder del Laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer.

La revista també inclou una peça informativa sobre la col·laboració en recerca entre  laboratori d'Eduard Batlle i l’empresa d'immuno-oncologia d'estadi clínic que desenvolupa teràpies innovadores d'anticossos biespecífics, Merus N.V., per desenvolupar conjuntament nous agents dirigits al microambient tumoral.

Enllaç a European Biotechnology (Eduard Batlle, pàg. 63; Oriol Gallego, pàg. 66; i Salvador Aznar Benitah, pàg. 80)