Les cadherines són clau en els processos de migració cel·lular


En motiu de la Conferència Barcelona Biomed en Plasticitat i Migració Cel·lular, els científics Jordi Casanova, coorganitzador de la reunió, i Angela Nieto van atendre a diversos mitjans especialitzats.