L’IRB Barcelona fa tàndem amb una escola pública de Cornellà per fomentar l’èxit educatiu a través de la biomedicina

Les activitats dels dos primers trimestres s'han centrat en la formació dels professors de l'escola Mare de Déu de Montserrat (A.Ros / IRB Barcelona)
Les activitats dels dos primers trimestres s'han centrat en la formació dels professors de l'escola Mare de Déu de Montserrat (A.Ros / IRB Barcelona)

És un projecte de tres anys dins el programa Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya-La Pedrera

És el primer Tàndem entre un centre de recerca i una escola de primària

La biomedicina vertebrarà el currículum educatiu de l’escola

L’objectiu dels Tàndem és afavorir l’èxit educatiu, aportar un valor afegit als centres escolars i potenciar la cohesió social

 

Incloure la biomedicina com a eix vertebrador en una escola de Primària des de 1r fins a 6è i en tota mena d’assignatures. Aquest és l’objectiu i el repte del projecte de tres anys que l’escola pública Mare de Déu de Montserrat, de Cornellà i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han iniciat aquest curs 2015-2016 dins del programa Escoles Tàndem, amb assessorament, seguiment i finançament de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

Les Escoles Tàndem són projectes educatius innovadors basats en el partenariat entre centres educatius i institucions de referència que treballen conjuntament per especialitzar el currículum de l’escola triada en una matèria singular i afavorir l’èxit educatiu, el prestigi del centre i la cohesió social. Aquest és el 9è Tàndem que impulsa la Fundació Catalunya-La Pedrera des de 2011, i el primer pilotat per un centre científic amb una escola de primària.

“Adaptar la biomedicina a un currículum escolar és un projecte de somni que ens permet interactuar entre tres institucions molt diferents però amb l’objectiu comú de millorar l’ensenyament en general i les ciències en particular”, assegura Joan Guinovart, director de l’IRB Barcelona. “Ser els primers és un repte afegit per a totes les parts implicades”, diu Sarah Sherwood, responsable de Comunicació i Relacions Externes. “Una escola i un centre de recerca tenen realitats i maneres de fer molt diferents, pel que haurem de fer un esforç per adaptar-nos mútuament”, explica.

La biomedicina com a eix vertebrador

El projecte “Descobrint junts la biomedicina” vertebrarà el currículum del centre educatiu sense obviar les competències bàsiques que han d’adquirir els alumnes, de tal manera que els estudiants acabin tenint un coneixement profund en aquesta àrea, al mateix temps que es milloraran els resultats generals del centre educatiu.

Les primeres passes han consistit en un seguit de reunions entre l’IRB Barcelona, la Fundació i el centre educatiu per decidir com implantar el programa i les activitats i tallers a desenvolupar curs a curs i per edats escolars. A més de Primària, el projecte també oferirà continguts per l’etapa d’Infantil, que inclou p3, p4 i p5. “El claustre de professors està molt motivat des de bon començament, i per la nostra experiència aquest és un element clau per a l’èxit del projecte”, assegura Lluís Farrés, director de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Les activitats dels dos primers trimestres s’han centrat en la formació del professorat. L’IRB Barcelona els ha introduït en el mètode científic, en conceptes específics de les matèries a tractar i s’han debatut mètodes pedagògics per traslladar els coneixements a les aules.

La proposta d’activitats per als alumnes s’ha definit tenint en compte també les dinàmiques habituals de l’escola, com les visites programades a museus o la cura de l’hort. El global d’activitats s’aprofitaran per integrar-hi la formació en malalties com la diabetis, el càncer i l’Alzheimer donada l’àmplia expertesa que hi té l’IRB Barcelona.

Des de la seva creació el 2005, l'IRB Barcelona té entre les seves missions l'educació, que comprèn des de la formació de joves científics fins a la millora de la cultura científica de la ciutadania. Els programes de divulgació del centre, com el “Bojos per la Biomedicina”, també en col·laboració amb la Fundació Catalunya-La Pedrera, comprenen totes les edats i formen part de l’activitat diària del centre.