L'IRB Barcelona s'alia amb empreses biotecnològiques per optimitzar la recerca de nous fàrmacs

  • <p>Ernest Giralt</p>
  • <p>Miquel Pons</p>

Els grups d’Ernest Giralt i Miquel Pons reben ajuts TRACE del Ministeri de Ciència i Innovació per col·laborar amb les empreses Intelligent Pharma i Lead Molecular Design.

Els grups de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) liderats per Ernest Giralt - Química i Farmacologia Molecular- i Miquel Pons -Biologia Estructural i Computacional- desenvoluparan projectes de recerca amb empreses biotecnològiques catalanes. Els grups treballaran amb Intelligent Pharma i Lead Molecular Design respectivament, per buscar mètodes més eficients d’obtenció de fàrmacs. Els recursos de 200.000€ i 100.000€ per projecte els atorga el Ministeri de Ciència i Tecnologia a través del programa Transmissió de Coneixement a l’Empresa (TRACE), que fomenta la interacció entre els diferents actors del sistema de ciència i tecnologia, en aquest cas laboratoris de recerca bàsica i empreses.

Intelligent Pharma i el grup en Disseny i Síntesi de Pèptids de Giralt col·laboraran durant dos anys en el projecte “Aplicació a la química mèdica de mètodes basats en la intel·ligència artificial: validació experimental del programa Helios”. L’objectiu és comprovar l’eficàcia de la tecnologia desenvolupada per Intelligent Pharma, Helios 2.0 -de cerca de molècules d’interès terapèutic- en els camps de la sida, la hipercolesterolèmia i en infeccions bacterianes multiresistents, una de les principals causes de mort en hospitals d’Europa i Estats Units. L’aliança respon a la necessitat de validar l’eficàcia de les molècules en un laboratori tradicional. Segons explica Giralt, la tecnologia Helios 2.0 utilitza els ordinadors per anticipar quines molècules tindran determinades propietats terapèutiques, i “la nostra funció serà comprovar, en el laboratori, fins a quin punt aquestes prediccions són acurades.”

Miquel Pons, especialista en Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) Biomolecular, s’ha associat amb l’empresa Lead Molecular Design en “Disseny de compostos d’interès terapèutic mitjançant tecnologies computacionals i estructurals”. En els propers dos anys, el laboratori de Pons i els científics de LMD desenvoluparan i validaran un programari per aconseguir un millor rendiment a una innovadora estratègia anomenada cribatge de fragments (fragment screening). Aquesta estratègia es basa en cercar petites molècules (fragments) que interaccionin, encara que sigui lleument, amb proteïnes d’interès. Després es combinen químicament els fragments per obtenir compostos potents. Amb RMN es poden detectar interaccions de baixa intensitat entre els fragments i les proteïnes diana. L’equip de l’IRB Barcelona aportarà aquesta tecnologia a més de l’experiència en disseny de fàrmacs. En aquest projecte també hi col·laboren grups del Parc Científic de Barcelona i de l’Institut Químic de Sarrià.

L'IRB Barcelona té entre les seves missions transformar la investigació
bàsica en innovació i estrènyer llaços amb el sector biotecnològic.
Durant el 2009, els grups de recerca de l'IRB Barcelona
van col·laborar en 20 projectes amb la indústria a nivell local, nacional i
internacional.