Recerca a Catalunya


El diari ARA ha elaborat un dossier sobre la recerca a Catalunya. Es tracta d'una àmplia radiografia que inclou l'ecosistema actual de recerca al país, les fortaleses, les debilitats i les tendències.

També hi ha apunts sobre les principals tecnologies del futur i la potència que hi ha a Catalunya en cadascuna d'elles, un quadern específic entorn la biomedicina i el creixent i encara insuficient protagonisme de les dones científiques.

El director de l'IRB Barcelona, Joan Guinovart, i els investigadors ICREA Roger Gomis i Lluís Ribas apareixen entre els científics consultats en diferents seccions.