Un estudi suggereix nous enfocaments terapèutics per a tumors associats a inflamació crònica

Intestí de pacient amb Colitis Ulcerosa, una malaltia intestinal inflamatòria crònica. En verd: marcador de macròfag, en vermell: proteïna p38 activada, en blau: nucli. Autor: Catrin Youssif, IRB Barcelona.
Intestí de pacient amb Colitis Ulcerosa, una malaltia intestinal inflamatòria crònica. En verd: marcador de macròfag, en vermell: proteïna p38 activada, en blau: nucli. Autor: Catrin Youssif, IRB Barcelona.
  • <p>Intestine of a patient  with ulcerative colitis, a chronic inflammatory disease of the intestine. Macrophage marker is shown in green, activated p38 protein in red, and nucleus in blue. Author: Catrin Youssif, IRB Barcelona</p>
  • <p>Activated macrophage isolated from mouse intestine. Macrophage marker is shown in green, inflammation marker (iNOS) in red, and nucleus in blue. Author: Catrin Youssif, IRB Barcelona</p>
  • <p>Intestine of a patient with ulcerative colitis, a chronic inflammatory disease of the intestine. Activated IGF1 receptor is shown in brown and nucleus in blue. Author: Catrin Youssif, IRB Barcelona</p>

Un estudi de l'IRB Barcelona demostra que les cèl·lules mieloides, de la família dels leucòcits i que formen part del sistema immune innat, es basen en la senyalització de la proteïna p38 per facilitar el càncer de còlon associat a la inflamació.

Publicada a EMBO Molecular Medicine, la recerca d'Angel R. Nebreda, proposa que la inhibició dirigida de la via p38 en cèl·lules mieloides podria ser terapèuticament útil, especialment en tumors associats amb la inflamació crònica.

Científics de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) liderats per l'investigador ICREA Angel R. Nebreda, apunten a un nou mecanisme que contribueix al desenvolupament del càncer colorectal associat a inflamació i que suggereix nous enfocaments terapèutics. La recerca ha estat publicada a la revista EMBO Molecular Medicine.

Cada any, més d'un milió de persones són diagnosticades amb càncer de còlon al món. Si bé molts casos ocorren espontàniament, la inflamació crònica és una de les principals causes del desenvolupament d'aquesta malaltia.
"El nostre treball demostra que la capacitat de les cèl·lules mieloides per promoure la tumorigènesi depèn de la proteïna p38 i concretament identifiquem una contribució important de l’hormona IGF-1, activada a les cèl·lules mieloides per p38", assenyala Nebreda, cap del laboratori de Senyalització i cicle Cel·lular.
El treball s'ha dut a terme utilitzant models d'inflamació aguda i crònica en ratolins modificats genèticament o tractats amb inhibidors farmacològics.

IGF-1 i la inflamació

IGF-1, una hormona similar a la insulina, emergeix com un objectiu terapèutic potencial en les malalties intestinals associades a la inflamació, preferiblement combinada amb la detecció prèvia en biòpsies dels pacients d'infiltració inflamatòria i de nivells d’IGF-1. D'aquesta manera, es podria ajudar a superar el poc èxit que estan tenint els inhibidors farmacològics p38 en els assajos clínics per malaltia inflamatòria intestinal amb pacients que estan predisposats al càncer de còlon.

"Trobem que la inhibició de p38 específicament en les cèl·lules mieloides protegeix els ratolins davant del càncer de còlon associat a la inflamació, i aquest efecte protector es correlaciona amb una menor producció de quimiocines, crucials per al reclutament de cèl·lules immunes", explica Catrin Youssif, primera autora de l’estudi i avui Alumni de l'IRB Barcelona.

La investigació demostra que la inhibició genètica o farmacològica d'IGF-1 suprimeix el reclutament de cèl·lules inflamatòries i redueix la càrrega de tumors de còlon associats a la inflamació.

"Aquest estudi ens permet suggerir que la decisions terapèutiques haurien de tenir en compte les condicions inflamatòries i els nivells d'IGF-1 en biòpsies de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal o colitis associada a càncer", conclouen els autors de l'estudi.

A més del finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC en les seves sigles en anglès), l'estudi ha comptat també amb el suport de la Fundació La Marató, el Ministeri d'Economia i Competitivitat i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.
El treball s'ha dut a terme amb la col·laboració d'investigadors del CNIO i l’Hospital Ramon i Cajal a Madrid, i ha comptat amb la participació de les Plataformes d'Histopatologia i de Bioestadística i Bioinformàtica, ambdues de l'IRB Barcelona; i de Jaume Comas i Teresa Rodrigo Calduch, de la Universitat de Barcelona.

 

Article de referència:

Catrin Youssif, Monica Cubillos-Rojas, Mònica Comalada, Elisabeth Llonch, Cristian Perna, Nabil Djouder, Angel R Nebreda

Myeloid p38α signaling promotes intestinal IGF‐1 production and inflammation‐associated tumorigenesis

EMBO Molecular Medicine (2018): doi: 10.15252/emmm.201708403