MCLA-158, el primer candidat clínic seleccionat en organoides

Publicat a Nature Cancer

Un consorci internacional codirigit per l'investigador ICREA Dr. Eduard Batlle i l'empresa holandesa Merus N.V. va revelar les dades preclíniques que han portat al descobriment de MCLA-158. Aquest anticòs biespecífic s'adreça a dues proteïnes, EGFR i LGR5, a la superfície de les cèl·lules mare del càncer, i frena el creixement de tumors primaris en models preclínics de càncer i prevenint metàstasi. L'estudi es va publicar a la revista Nature Cancer.

Els investigadors van utilitzar un biobanc d'organoides de pacients de càncer per desenvolupar i caracteritzar l'anticòs efectiu. L'ús d'organoides en el descobriment de fàrmacs ha facilitat la identificació d'anticossos terapèutics i els efectes secundaris no desitjats dels fàrmacs en els òrgans.


Per a més informació, vegeu: https://www.irbbarcelona.org/ca/news/cientifiques/mcla-158-el-primer-candidat-farmac-dirigit-cellules-mare-canceroses-de-tumors

Gràcies!

Volem donar les gràcies a totes les persones i institucions que han fet del 2022 un any excepcional. Gràcies a les seves aportacions, la nostra ciència està donant lloc a importants avenços en biomedicina que tenen un impacte creixent en la vida de les persones. També volem donar les gràcies a totes les persones i organitzacions que s’han sumat al Repte Metàstasi.

Cada donació, cada esdeveniment, cada llegat, ens ajuda a acostar-nos un pas més al nostre objectiu de frenar la metàstasi.

dona