Vés al contingut

Desenvolupen una nova classe d’inhibidors covalents per a una proteïna implicada en malalties del cervell

Científiques
17 maig 18

Images

Participants

Imatge
Emeritus Professor
Tel.+34 93 40 37125
Imatge
Postdoctoral Fellow
Tel.+34 93 40 37127
Imatge
Alumni - Research Associate
Tel.+34 93 40 37127
Imatge
Alumni - Research Associate
Tel.+34 93 40 37127

Contact

Imatge
Communication Officer
Tel.+34 93 40 37255

Per a la comunitat científica, la proteïna POP (prolil oligopeptidasa) és un atractiu objectiu terapèutic pel tractament de desordres cognitius i neurodegeneratius.

Investigadors de l’IRB Barcelona aconsegueixen els primers inhibidors de POP irreversibles, selectius i permeables al cervell.

Un article publicat per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) a Cell Chemical Biology descriu una nova classe d’inhibidors per a la proteïna POP (prolil oligopeptidasa). Aquesta proteïna es troba majoritàriament present en el cervell i és assenyalada com un objectiu terapèutic “atractiu” pel tractament de diversos desordres cognitius i neurodegeneratius, com ara la malaltia de Parkinson i l’esquizofrènia.

La majoria dels inhibidors de POP desenvolupats fins ara duren poc en sang, no són prou selectius per a la proteïna i no aconsegueixen creuar la barrera hematoencefàlica (que protegeix el cervell), el què ha limitat el seu potencial com a fàrmacs.

El treball de l’investigador postodoctal de l’IRB Barcelona, Salvador Guardiola, descriu ara els primers inhibidors de POP duradors, selectius i amb les propietats adients per accedir al cervell. Al laboratori de Disseny, Síntesi i Estructura de Pèptids i Proteïnes, liderat per Ernest Giralt, han generat i caracteritzat una família de 15 pèptids (proteïnes petites) modificats, anomenats peptidomimètics, amb resultats prometedors.

“Els pèptids naturals són poc estables en teixits i tenen activitats relativament febles. En canvi, si els modifiquem amb aminoàcids no naturals i introduïm grups funcionals dissenyats per reaccionar amb la diana terapèutica, podem aconseguir pèptids molt més actius i eficaços”, explica Guardiola.

A concentracions baixes, aquests nous pèptids produeixen una inhibició ràpida, específica i sostinguda de POP, tant en l'enzim aïllat com en les cèl·lules humanes intactes. A més, són altament selectius envers dues proteases molt semblants a POP (DPPIV i FAP) i mostren una alta permeabilitat de la barrera hematoencefàlica, descriuen els investigadors.

“Amb aquests inhibidors obrim la porta a que es desenvolupin nous tractaments per a les patologies del sistema nerviós central, a més de poder-se aplicar per estudiar la funció de POP en aquests trastorns i dissenyar inhibidors per a altres proteases", destaca el científic de l’IRB Barcelona Ernest Giralt, també catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Aquest estudi ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i fons FEDER i per la Generalitat de Catalunya.  Hi han contribuït la Unitat de Ressonància Magnètica Nuclear de la UB,  la plataforma d’Espectrometria de Masses i Proteòmica de l’IRB Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center. El treball s’ha realitzat en col·laboració amb científics de la Universitat de Glasgow (Escòcia, Gran Bretanya), de l’Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (Holanda) i l’empresa biotecnològica Iproteos, spin off de l’IRB Barcelona i la Universitat de Barcelona.

 

Vídeo sobre la recerca d'Ernest Giralt: "The power of the medicinal chemistry" - Meet Our Scientists

 

Article de referència:

Salvador Guardiola, Roger Prades, Laura Mendieta, Arwin J. Brouwer, Jelle Streefkerk, Laura Nevola, Teresa Tarragó, Rob M. J. Liskamp, Ernest Giralt

Targeted covalent inhibition of prolyl oligopeptidase (POP): discovery of sulfonylfluoride peptidomimetics

Cell Chemical Biology (2018) DOI:  10.1016/j.chembiol.2018.04.013

 

About IRB Barcelona

Creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, l'IRB Barcelona és Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011. L’objectiu de l’IRB Barcelona és fer recerca d'excel·lència en biomedicina i millorar la qualitat de vida de les persones i, en paral·lel, potenciar la formació de talent, la transferència tecnològica i la comunicació social de la ciència. Els 27 laboratoris i vuit plataformes tecnològiques treballen per respondre a preguntes bàsiques en biologia i orientades a malalties com ara el càncer, la metàstasi, l’Alzheimer, la diabetis i malalties rares. És un centre internacional que acull al voltants de 400 treballadors de més de 30 nacionalitats. Està ubicat en el Parc Científic de Barcelona. L’IRB Barcelona és un centre CERCA i és membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).