Els transportadors LAT2 i TAT1 col·laboren en la reabsorció renal dels aminoàcids neutres

Imatge: Universitat de Barcelona
Imatge: Universitat de Barcelona

La nova recerca analitza la disfunció de transportadors basolaterals mitjançant un model animal transgènic.

Aquesta recerca està liderada pels investigadors Manuel Palacín de l’IRB Barcelona i Virgínia Nunes de l’IDIBELL.

Un equip científic ha descrit per primer cop l’acció sinèrgica in vivo dels transportadors d’aminoàcids neutres LAT2 i TAT1 i la seva participació en el procés de reabsorció renal. La nova recerca, duta a terme amb models animals, està liderada pels investigadors Manuel Palacín, de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona); i Virgínia Nunes, de l'Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), tots dos membres del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER).

En el treball, publicat a la revista Journal of the American Society of Nephrology (JASN), també hi han participat els equips dirigits pels experts Antonio Zorzano, cap del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris; Rafael Artuch, de CIBERER, i François Verrey, de l'Universitat de Zuric, entre d’altres.

Aminoacidúries: quan falla el sistema de transport renal d’aminoàcids

La reabsorció renal d’aminoàcids —els components estructurals de les proteïnes— és un procés fonamental per mantenir l’equilibri del medi intern de l’organisme (acidesa, concentracions d’ions, etc.). Les deficiències en el transport renal dels aminoàcids poden originar unes malalties metabòliques (aminoacidúries) de diversa gravetat, com ara la cistinúria o el trastorn de Hartnup. La major part de les aminoacidúries conegudes són causades per alteracions en les proteïnes ubicades a la membrana apical renal. Ara bé, en humans també es coneix una única patologia —que afecta aminoàcids catiònics— associada a la disfunció d’un transportador basolateral d’aminoàcids.

La nova recerca analitza la disfunció de transportadors basolaterals mitjançant un model animal transgènic (que no expressa els gens Slc7a8 i Slc16a10) generat pels equips de Virgínia Nunes, Manuel Palacín, cap del Laboratori de Transportadors d'Aminoàcids i Malaltia de l'IRB Barcelona i François Verrey. En concret, aquests gens estan relacionats amb la síntesi d’un component de l’intercanviador d’aminoàcids neutres LAT2/CD98hc, i del transportador d’aminoàcids aromàtics TAT1, respectivament.

En aquest model experimental —doblement transgènic per a LAT2 i TAT1— l’absència dels transportadors d’aminoàcids va alterar el procés de reabsorció renal, de manera que a  través de l’orina es perdien diferents aminoàcids (bàsics, aromàtics, neutres, etc.), substrats específics dels transportadors i prolina. En paral·lel, mitjançant l’anàlisi exhaustiva de l’expressió gènica de més de quinze transportadors i possibles variants, es va determinar que el transportador basolateral y+LAT1/CD98hc tenia una possible funció compensadora davant la manca de LAT2 i TAT1.

La nova recerca mostra per primer cop la sinergia funcional dels transportadors LAT2 i TAT1 in vivo, i descriu que el flux basolateral dels substrats de LAT2 depèn del reciclatge d’aminoàcids aromàtics a través de TAT1. Així mateix, aquest és el primer treball científic que constata la participació de LAT2 en el procés de reabsorció renal d’aminoàcids. Els resultats de la nova recerca, juntament amb la identificació de mecanismes de compensació per part d’altres transportadors, podrien explicar les dificultats per identificar en humans les aminoacidúries neutres causades per defectes en transportadors basolaterals.

 

Reference article:

Vilches C, Boiadjieva-Knöpfel E, Bodoy S, Camargo S, López de Heredia M, Prat E, Ormazabal A, Artuch R, Zorzano A, Verrey F, Nunes V, Palacín M.

Cooperation of Antiporter LAT2/CD98hc with Uniporter TAT1 for Renal Reabsorption of Neutral Amino Acids.

J Am Soc Nephrol. 2018. doi 10.1681/ASN.2017111205

 

Font d'informació: Universitat de Barcelona