La investigació mèdica avança tot i les retallades


20 minutos publica un recull de les troballes més destacades en biomedicina realitzades al 2014 pels principals centres de recerca d’Espanya. L’article accentua que aquestes troballes, fetes pel CNIC, el CNIO, la Vall d’Hebron i l’IRB Barcelona, s’han portat a terme tot i la crisi econòmica.

Pel que fa a l’IRB Barcelona, un dels projectes destacats es el de l’equip liderat per Àngel Rodríguez Nebreda, responsable del “Laboratori de Senyalització i Cicle Cel·lular”, que ha identificat la funció d’una proteïna relacionada amb el càncer de còlon. L’article també destaca el projecte de l’equip encapçalat per Roger Gomis, investigador ICREA i cap del grup “Control de Creixement i Metàstasi del Càncer”, que ha identificat els gens que afavoreixen les metàstasis esglaonades del càncer de còlon.

Llegir l’article a “20 minutos” (en castellà).