Vés al contingut

L'IRB Barcelona obté el 20% dels projectes europeus ERC Advanced atorgats a Espanya

Images

Contact

Imatge
Press & Communications Section Head
Tel.+34 93 40 37255

El Consell Europeu de Recerca (ERC en les seves sigles en anglès) ha atorgat tres ERC Advanced Grants a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), el que suposa el 20% de les 15 beques atorgades a institucions espanyoles, segons dades facilitades avui pel màxim organisme europeu de recerca. Així mateix, les estadístiques d’ERC referides a la convocatòria 2011 de les Advanced Grants, revelen que de les 2284 propostes presentades, 294 han superat el filtre, el que representa un 13% d’èxit. Les Advanced Grant són reconegudes com les ajudes per projecte més competitives d’Europa tant per la seva dotació econòmica com pel reduït porcentatge d’investigadors europeus consolidats capaços d’obtenir-les. Una altra dada rellevant pel centre és que se li han concedit el 100% de les propostes presentades.

Els científics Cayetano González i Angel R. Nebreda, Professors d’Investigació ICREA, abordaran els projectes centrats en càncer, “FliesCan” i “p38Cancer”, respectivament. Aquests projectes estan inclosos en la categoria de Ciències de la Vida. Per la seva banda, l'investigador Modesto Orozco, catedràtic de la Universitat de Barcelona, desplegarà el projecte “SimDNA” de simulació d’àcids nucleics per computació, que s’ubica en l’apartat de Ciències Físiques i Enginyeria.

Tumors modelats en la mosca del vinagre

En el projecte “FliesCan” -acrònim de “Modelling Cancer Traits in Drosophila”-, el Laboratori de Divisió Cel·lular liderat per Cayetano González estudiarà el creixement tumoral i les aneuploïdies (repartiment erroni de cromosomes durant la divisió cel·lular). El Dr. González usarà com a sistema model el desenvolupament dels tumors cerebrals en Drosophila melanogaster, camp al que ha contribuït amb publicacions seminals a Nature, Developemental Cell i Science. A pesar de les diferències anatòmiques i fisiològiques, els tumors sòlids en humans i en mosques segueixen les mateixes pautes: estan causats per cèl·lules que es desvien del curs normal, creixen fora de control, es tornen immortals, són invasives i acaben per matar l’hoste. Drosophila, per la seva facilitat d’ús en laboratori i pel gran coneixement que es té sobre la seva genètica, és un organisme eficaç per estudiar els trets malignes dels tumors. L’objectiu de “FliesCan” és doble: identificar noves vies d’intervenció per inhibir el creixement tumoral i determinar l’origen i la funció de les aneuploïdies i els canvis en el número de còpies de gens en creixement tumoral. El panell d’avaluació ha valorat a més el “gran potencial” de translació a la clínica dels resultats del projecte, ja que “FliesCan” inclou un cribatge de fàrmacs amb possibilitat d’impacte mèdic.

Transmissió de senyals durant el desenvolupament tumoral

Angel Rodríguez Nebreda és una autoritat mundial en la família de proteïnes quinases p38, de la qual en va ser co-descubridor el 1994. Aquestes proteïnes actuen com a transmissores de senyals a la cèl·lula, afectant l’activitat de moltes altres proteïnes i controlant diferents processos que determinen el comportament cel·lular. El Dr. Nebreda, líder del Laboratori de Senyalització i Cicle Cel·lular a l’IRB Barcelona, ha demostrat al llarg d’una extensa carrera, la importància de p38 en la regulació de nombrosos processos cel·lulars en successius articles en revistes d’alt impacte. El projecte “P38Cancer” pretén disseccionar a fons el rol de p38 en el desenvolupament de tumors. El projecte combina estudis en bioquímica i biologia cel·lular del càncer amb farmacologia i anàlisi genètic. En suma, “p38Cancer” abordarà qüestions centrals sobre els mecanismes de senyalització cel·lular que controlen la formació de tumors amb l’ambició d’afavorir un desenvolupament més racional dels tractaments contra el càncer.

El projecte SimDNA

El títol complet del projecte del Dr. Orozco és “Simulació d’ADN en multiescala avançada”. SimDNA es divedeix en tres parts: desenvolupament de mètodes teòrics i algoritmes per simulació computacional a diferents escales de resolució, implementació de programes computacionals i validació experimental de les prediccions. L’objectiu és aportar informació sobre l’estructura i les propietats físiques dels àcids nucleics i com aquestes serveixen per explicar la seva funció. Amb SimDNA, es posaran a disposició de la comunitat internacional un seguit d’eines computacionals que permetran entendre el comportament dels àcids nucleics. L’aplicació més directe es troba en el camp de la regulació de l’expressió de gens i en l’epigenètica, és a dir, les eines desenvolupades a SimDNA permetran entendre en detall els mecanismes que controlen l’expressió dels gens.

BIOGRAFIES BREUS

Cayetano González (Madrid, 1957) és doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Madrid. Va realitzar estudis postdoctorals en el Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de Madrid i en el Imperial College de Londres amb el professor David Glover, de la Universitat de Cambridge. Durant aquesta etapa va centrar els seus interessos en la regulació del cicle cel·lular utilitzant ja com a organisme model la Drosophila melanogaster. Després de quatre anys com a co-investigador principal a la Universitat de Dunde, a Escòcia, el 1994 va endegar el seu propi grup al Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), a Heidelberg. A Alemanya inicia els estudis sobre la relació entre la divisió asimètrica de cèl·lules mare i el creixement de tumors. El 2004, després d’un any en el CNIO, trasllada el laboratori a l’IRB Barcelona, on expandeix els estudis en càncer amb la modelització de tumors en Drosophila. Les seves contribucions en aquest camp tenen un ampli reconeixement internacional, essent la majoria de les seves publicacions dels últims 10 anys destacades per la F1000, associació de científics que elabora rànquings d’articles, i han merescut comentaris i resenyes en diferents revistes científiques. Té dues patents i és co-fundador de dues empreses biotecnològiques, Cellzome (a Heidelberg) i EnVivo Pharmaceuticals (a Boston). És membre d’EMBO i del consell editorial de prestigioses revistes i agències de finançament internacionals.

Angel Rodríguez Nebreda (Benavente, Zamora) va estudiar Biologia a la Universitat de Salamanca i es va doctorar per la mateixa universitat. El 1987, es va traslladar als Estats Units, on va fer una estança postdoctoral en els Instituts Nacionals de Salut durant quatre anys. El 1992 va tornar a Europa per unir-se al grup de Tim Hunt, Nobel de Medicina el 2001, al Cancer Research UK Clare Hall Laboratories, al Regne Unit. Va posar en marxa el seu propi grup al Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) de Heidelberg a Alemanya el 1995. Nous anys més tard, el Dr. Nebreda es va unir al CNIO a Madrid,i des del juliol de 2010 forma part del corpus d’investigadors de l’IRB Barcelona, on a més és Catedràtic d’Investigació Oncològica Fundació BBVA. Té més de 120 publicacions en les principals revistes científiques, dues patents, i ha dirigit 12 tesis doctorals. Es cofundador de la biotecnològica Cellzome. Va ser elegit membre d’EMBO el 2003 i és membre del consell editorial de la revista FEBS Letters i Biochemical Journal. Forma part del comitè científic assessor de diverses entitats, entre les quals la Worldwide Cancer Research (abans AICR).

Modesto Orozco lidera el grup de Modelització Molecular i Bioinformàtica a l’IRB Barcelona, és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona, director del departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center (BSC), director de Programa Conjunt en Biologia Computacional IRB Barcelona/BSC i director del node en Bioinformàtica Estructural de l’Institut Nacional de Bioinformàtica (INB). El Dr. Orozco és un dels líders europeus en simulació de sistemes biològics i referent internacional en l’estudi teòric de sistemes macromoleculars, especialment dels àcids nucleics (DNA i RNA). Al llarg de la seva carrera, ha publicat més de 300 articles científics i ha desenvolupat un seguit de programes computacionals i algoritmes del quals se n’està beneficiant avui tota la comunitat científica internacional. Els seus articles tenen prop de 9.000 cites amb un índex d’impacte molt elevat, com ho mostra un Hirsch índex de 51, el que el situa com un dels quimics i biòlegs computacionals més visibles del món. El Dr. Orozco és editor i membre editorial de les publicacions científiques internacionals més prestigioses del seu camp de coneixement. També format i ha format part de panels d’avaluació a Espanya, Europa i als Estats Units i és consultor de diverses companyies farmacèutiques. El treball del Dr. Orozco ha estat reconegut amb diferents premis nacionals i internacionals i des de fa quatre anys la seva recerca rep finançament de la Fundació Marcelino Botín.

IRB Barcelona

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) treballa per aconseguir una vida lliure de malalties. Desenvolupa una recerca multidisciplinària d’excel·lència per curar el càncer i altres malalties vinculades a l'envelliment. Treballa establint col·laboracions amb la indústria farmacèutica i els principals hospitals per fer arribar els resultats de la recerca a la societat a través de la transferència de tecnologia, i du a terme diferents iniciatives de divulgació científica per mantenir un diàleg obert amb la ciutadania. L’IRB Barcelona és un centre internacional que acull al voltant de 400 investigadors de més de 30 nacionalitats. Reconegut com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011, és un centre CERCA i membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).