Resistència als antibiòtics

Estructura tridimensional de la proteïna relaxasa unida a un fragment d’ADN. La histidina, essencial per tallar i transferir l’ADN, es mostra en blau (a baix a la dreta) (Radoslaw Pluta, IRB Barcelona)
Estructura tridimensional de la proteïna relaxasa unida a un fragment d’ADN. La histidina, essencial per tallar i transferir l’ADN, es mostra en blau (a baix a la dreta) (Radoslaw Pluta, IRB Barcelona)

El programa de ràdio Laboratorio de Jal, de RNE, ha fet referència a l’estudi del grup d’en Miquel Coll sobre la resistència als antibiòtics del Staphylococcus aureus. Aquesta bactèria letal compta amb un mecanisme amb el qual es transfereix els gens de resistència als antibiòtics.

Gràcies a la resolució d’una estructura tridimensional del complex que forma la relaxasa amb l’ADN del plàsmid, els investigadors han identificat un aminoàcid com l’element central de la transferència. 

Enllaç a RNE