Resolució de les primeres estructures aconseguides amb el sincrotró Alba

Unió de LC8 (groc i taronja) amb un fragment de la proteïna Nek 9 fosforilada o activa (dreta) i no fosforilada o inactiva (esq).
Unió de LC8 (groc i taronja) amb un fragment de la proteïna Nek 9 fosforilada o activa (dreta) i no fosforilada o inactiva (esq).

L’equip de Joan Roig recull informació tridimensional de complexes de proteïnes involucrats en divisió cel·lular.

Una col·laboració entre investigadors de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut de Biocomputació i Física de Sistemes Complexos de Saragossa i l’IRB Barcelona ha resultat en la publicació del primer article científic amb dades recollides amb el feix de llum BL13-XALOC del Sincrotró Alba, a Cerdanyola de Vallès, que permet obtenir estructures tridimensionals de complexes macromoleculars.

L’equip de l'IRB Barcelona liderat per l’investigador associat Joan Roig, dins el del grup de Jens Lüders en “Organització microtubular” en col·laboració amb el grup de David Reverter de l'IBB, ha resolt dues estructures que ajuden a entendre com es regulen determinades proteïnes que contribueixen a la correcta divisió cel·lular.

En concret, els investigadors han aconseguit obtenir informació tridimensional de la interacció entre la proteïna LC8 i dos fragments de Nek9, un d'ells modificat per fosforilació. Roig havia demostrat anteriorment que LC8 regula la unió de la proteïna senyalitzadora Nek9 amb les relacionades Nek6/7. Nek9, Nek 6 i Nek 7 són un conjunt de proteïnes rellevants per a la correcta separació dels cromosomes durant la divisió cel·lular i per assegurar que cada cèl·lula filla obtingui el material genètic apropiat. L’estudi d’ara aporta llum a la regulació de la cascada de senyals involucrada en divisió cel·lular a través d’aquest conjunt de proteïnes. “Aquest treball ens ajuda a entendre com s’uneixen i interaccionen les diferents proteïnes que estudiem i com això afecta la seva regulació i funció fisiològica. Aquest tipus de dades poden ser molt importants en cas de voler utilitzar les Neks com a dianes de tractaments terapèutics”, explica Joan Roig.

Article de referència:
Structural analysis of the regulation of the DYNLL/LC8 binding to Nek9 by phosphorylation
Pablo Gallego, Adrian Velazquez-Campoy, Laura Regué, Joan Roig and David Reverter
Journal of Biological Chemistry (2013) doi: 10.1074/jbc.M113.459149 jbc.M113.459149.

Enllaç a la notícia del Sincrotró Alba