Tres centres d'excel·lència Severo Ochoa sumen forces en biologia computacional

Instal·lacions del supercomputador MareNostrum al BSC (Imatge: BSC)
Instal·lacions del supercomputador MareNostrum al BSC (Imatge: BSC)

L’acord subscrit per cinc anys entre el BSC, el CRG i l’IRB ha de permetre donar el salt qualitatiu per col·locar Barcelona en una posició de lideratge mundial en biologia computacional.

Els objectius del Programa en Biologia Computacional són concentrar massa crítica, atraure talent i donar potència i visibilitat a la recerca puntera en biocomputació.

Arrenca amb deu líders científics encapçalats per Modesto Orozco (IRB), Roderic Guigó (CRG) i David Torrents (BSC).

El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) engeguen el Programa Conjunt BSC-CRG-IRB en Biologia Computacional, en un acord per cinc anys, renovable cada tres, amb voluntat de perdurar en el temps.

Les tres institucions de recerca són “Centres d’Excel·lència Severo Ochoa” pel Ministeri d’Economia i “Nodes de l’Institut Nacional de Bioinformàtica” i sumen l’experiència i la qualitat investigadora necessàries per donar visibilitat mundial a la recerca en biocomputació feta des de tres centres capdavanters de la ciutat i fer de Barcelona un dels clústers més potents d’Europa i el món.

El programa està dirigit per Modesto Orozco (IRB), Roderic Guigó (CRG) i David Torrents (BSC), i integra deu grups d’investigació provinents dels centres respectius. Els altres investigadors de l'IRB implicats en el programa són Patrick Aloy i Xavier Salvatella.

La biologia computacional és un pilar fonamental de la ciència i una àrea d’investigació prioritària al món. Per poder competir amb la recerca mundial més innovadora cal sumar massa crítica i donar visibilitat a la recerca. El programa dotarà als investigadors d’uns equipaments informàtics i d’experimentació únics, difícilment accessibles fora de l’acord.

Amb l’accés als recursos compartits de les tres institucions, els investigadors podran unir esforços per afrontar problemes biològics complexos, aprofundir en l’estudi de malalties i com combatre-les, i atreure els millors investigadors mundials cap a la ciutat. Les àrees de recerca engloben des de la bioquímica computacional fins la biologia de sistemes o la informàtica biomèdica.

L’IRB i el CRG ofereixen deu plataformes científiques on s’inclou el Laboratori Experimental de Bioinformàtica allotjat a l’IRB, i un enllaç privilegiat amb biòlegs experimentals, mentre que el BSC facilita l’accés als diversos recursos computacionals entre els quals hi ha el MareNostrum, un dels supercomputadors més potents d’Europa integrat dins de la xarxa europea de supercomputació PRACE.

El programa està dotat amb 300.000€ anuals, finançats a parts iguals per l’IRB, el BSC i el CRG, i estarà supervisat per un comitè científic assessor extern que avaluarà i farà seguiment de l’activitat científica duta a terme sota el paraigües del conveni. Inclou també un comitè científic intern format per dos representants de cada institució que coordinarà i analitzarà les activitats.