Un conegut gen supressor de tumors és també essencial per al desenvolupament controlat per hormones, la regeneració de teixits i la resposta a l'estrès

Cèl·lules traqueals de larves de Drosophila, destinades a formar les estructures de teixits adults (Giannios, IRB Barcelona)
Cèl·lules traqueals de larves de Drosophila, destinades a formar les estructures de teixits adults (Giannios, IRB Barcelona)

Experiments realitzats amb la mosca Drosophila han permès identificar que el gen Headcase (hdc) és fonamental per a les cèl·lules progenitores adultes, permetent-les realitzar metamorfosi i donar lloc a estructures tissulars adultes.

L'estudi del laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona ha estat publicat a PLOS Genetics.

Les cèl·lules progenitores adultes estan presents a la mosca Drosophila ja en la seva fase de larva. Aquestes cèl·lules són les úniques que es mantenen al llarg del desenvolupament i són les responsables de donar lloc als teixits i òrgans adults. Dirigit per Jordi Casanova (també investigador de l'IBMB-CSIC), el laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona ha identificat el gen headcase (hdc) com a responsable de les característiques úniques d'aquestes cèl·lules progenitores adultes.

"En el nostre estudi, mitjançant l’ús de potents eines genètiques disponibles a Drosophila, vam poder demostrar que aquest gen regula el desenvolupament de l'organisme, incloent les etapes de metamorfosi, controlant el creixement, la proliferació, la supervivència i la resistència a l'estrès de les cèl·lules progenitores adultes", explica Casanova.

El gen headcase és homòleg a el gen humà HECA, i té un paper crucial en el càncer, actuant com supressor tumoral en ambdós organismes, ja que alenteix el cicle cel·lular.

 

La relació entre l'estrès i el càncer

A més d'identificar el headcase com a gen essencial per a les cèl·lules progenitores adultes, els investigadors dirigits per Casanova també han caracteritzat els seus mecanismes d'acció. A més de la seva participació en el control de el creixement estimulat per hormones, aquest gen també està implicat en la resposta a l'estrès, i manté un equilibri entre tots dos processos.

"La troballa de que el gen Headcase confereix protecció contra l'estrès obre una nova via a explorar en relació amb el paper de l'HECA humà, ja que podria actuar també com a protector contra l'estrès, i la seva absència podria induir condicions d'estrès que afavoreixin l'inici i la progressió del càncer", afirma Panagiotis Giannios, investigador postdoctoral i primer autor del treball.
 
 
Aquest treball ha estat recolzat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del govern espanyol (MICIN) i el seu Programa Severo Ochoa, i per la Generalitat de Catalunya i el seu Programa CERCA.

 

Article de referència:
Panagiotis Giannios & Jordi Casanova
Systemic and local effect of the Drosophila headcase gene and its role in stress protection of Adult Progenitor Cells
PLOS Genetics (2021) DOI: 10.1371/journal.pgen.1009362