Un estudi posa en dubte la validesa d'una diana antiinflamatòria


Investigadors de l’IRB Barcelona participen en un treball de la Universitat de Harvard publicat al Nature Immunology

Un estudi liderat per investigadors de la Universitat de Harvard, en col·laboració amb científics de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), posa en dubte els possibles efectes terapèutics dels inhibidors de la proteïna kinasa p38alpha en processos inflamatoris. L’estudi sobre models d’inflamació, realitzat en cèl·lules de la pell, ha posat de relleu que aquesta molècula té una funció inflamatòria diferent segons l’agent que causa la inflamació i segons el tipus de cèl·lula on es troba. La revista Nature Immunology ha avançat els resultats de l’estudi en l’última edició digital.

Antonio Celada: "La proteïna kinasa p38alpha participa tant en la fase proinflamatòria como en l’antiinflamatòria, així que caldrà buscar noves propostes de dianes que serveixin per a tractar la inflamació"

El coautor del treball, Antonio Celada, cap de grup en Biologia del Macròfag de l’IRB Barcelona i professor de la Universitat de Barcelona, explica que “la proteïna kinasa p38alpha participa tant en la fase proinflamatòria como en l’antiinflamatòria, així que caldrà buscar noves propostes de dianes que serveixin per a curar la inflamació”.

La inflamació és un tipus de resposta del sistema immunitari davant l’agressió d’un agent estrany com agents infecciosos, traumatismes, lesions físiques causades pels raigs ultraviolats, agents químics, etcètera.  El procés inflamatori té una fase proinflamatòria -o destructiva-, per exemple per eliminar gèrmens, i una fase antiinflamatoria -o constructiva-, durant la que es produeix la cicatrització. En casos descontrolats, la inflamació pot esdevenir crònica i conduir a malalties greus com l’artritis reumàtica, psoriasis, esclerosi múltiple, malalties cardiovasculars i, fins i tot, pot promoure càncer o diabetis.

Existeixen nombroses cèl·lules que estan implicades en el procés inflamatori que s’han d’activar per desenvolupar les funcions pertinents. L’activació es produeix per una sèrie de molècules que interaccionen amb determinats receptors de la superfície cel·lular, que expressaran o reprimiran els gens que determinaran la funció de cada cèl·lula. La molècula kinasa p38alpha és una de les molècules implicades en la senyalització i és responsable d’activar un mecanisme important de regulació d’una sèrie de proteïnes, denominat fosforilació.

El treball col·laboratiu entre els grups d’Antonio Celada de l’IRB Barcelona i Jin Mo Park de Harvard ha donat altres resultats de recerca sobre el procés inflamatori.  L’estudi anterior “Selective roles of MAPKs during the macrophage response to IFN-gamma” de Valledor, Sanchez-Tillo., Arpa, Park, Caelles, LLoberas i  Celada, es va publicar aquest mateix any en el Journal of Immunology de l’Associació Americana d’Immunologia.

Artículo de referencia:
The kinase p38a serves cell type–specific inflammatory functions in skin injury and coordinates pro- and anti-inflammatory gene expression
Chun Kim, Yasuyo Sano, Kristina Todorova, Bradley A Carlson, Luis Arpa, Antonio Celada, Toby Lawrence, Kinya Otsu, Janice L Brissette, J Simon C Arthur & Jin Mo Park
Nature Immunology, 2008 (doi: 10.1038/ni.1640)