Una revisió intel·ligible i pràctica a la revista Cell de la proteïna p38


L’estudiant de doctorat Natalia Trempolec publica dos SnapShots sobre les dianes de p38α

Tres científics del Laboratori de Senyalització i Cicle Cel·lular de l’IRB Barcelona, liderats per l’investigador principal Ángel R. Nebreda, han publicat recentment un SnapShot a la prestigiosa revista Cell i en preparen un segon per a la segona quinzena de febrer. El Snapshot és una revisió en format innovador on s’actualitza tota la informació sobre un tema en concret en un gràfic o en una taula. En aquest cas, la revisió, amb l’estudiant de doctorat de “la Caixa” Natalia Trempolec com a primera firmant, és un exercici de síntesi sobre les substàncies diana, o substrats, de la cinasa p38α i les vies de senyalització cel·lular en les que està implicada. Aquesta proteïna que forma part del grup de les Mitogen Activated Protein Kinases (MAPK), ha estat relacionada principalment amb la resposta cel·lular a fenòmens d'estrès, però també participa en processos cel·lulars com la supervivència, la proliferació i la diferenciació, amb implicacions en malalties com ara el càncer.

En el primer lliurament, els investigadors han recopilat d’una manera gràfica els substrats coneguts de p38α. En la segona revisió, detallaran cadascuna de les proteïnes que fosforila, els residus modificats i les conseqüències funcionals per a la cèl·lula. En conjunt, les dues presentacions resumiran en poc espai les dades conegudes sobre les dianes de p38α, i es convertiran en una font d’informació comprensiva, pràctica i documentada.

El grup d’Ángel R. Nebreda rep suport de la Fundació BBVA, el Ministeri d’Economia i Competitivitat i de la Comissió Europea.

Article de referència:

SnapShot: p38 MAPK Signaling
Trempolec N, Dave-Coll N, Nebreda AR
Cell (2013) doi: 10.1016/j.cell.2013.01.029.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374355