Vés al contingut

La inhibició de les proteïnes TLK activa el sistema immune innat

Científiques
5 ag. 20

Images

Participants

Imatge
Stracker
Group Leader
Tel.+34 93 40 31183
Imatge
Postdoctoral Fellow
Tel.+34 93 40 31197
Imatge
PhD Student
Tel.+34 93 40 31197

Contact

Imatge
Communication Officer
Tel.+34 93 40 37255

Aquestes proteïnes són un potencial objectiu terapèutic per millorar l'efecte d'alguns tractaments contra el càncer.

La inhibició de les proteïnes TLK desencadena la via de l'Allargament Alternatiu dels Telòmers, un procés comú en alguns dels tipus de càncer més agressius, com ara el glioblastoma.

L'estudi del Laboratori d'Inestabilitat Genòmica i Càncer de l'IRB Barcelona ha estat publicat a la revista Cell Reports.

Les kinases Tousled-like (TLKs) són un objectiu terapèutic potencial per al tractament de càncer, pel seu paper central en la reparació i replicació de l'ADN. L'últim treball del Laboratori d'Inestabilitat Genòmica i Càncer de l'IRB Barcelona, liderat per Travis H. Stracker, conclou que la inhibició de les TLK activa el sistema immune innat, un factor molt important en la resposta al càncer.

"Creiem que les TLK són objectius prometedors pel tractament de càncer i volem entendre més sobre com funcionen i com responen les cèl·lules a la seva reducció o pèrdua", diu Stracker. Cap del Laboratori d'Inestabilitat Genòmica i Càncer de l'IRB Barcelona des de 2009, Stracker va assumir el juliol d'aquest any una nova posició com a cap de grup al National Cancer Institute (NIH) a Bethesda, als Estats Units.


Allargament Alternatiu dels Telòmers

El grup d'investigadors havia observat anteriorment que la reducció de l'activitat de la TLK feia que les cèl·lules canceroses fossin més sensibles a alguns agents terapèutics. Ara, han observat que el bloqueig de TLK desencadena la via de l'Allargament Alternatiu dels Telòmers (ALT, per les sigles en anglès), utilitzada per molts càncers, incloent-hi alguns dels més agressius com el glioblastoma, per mantenir els telòmers i permetre que les cèl·lules continuïn dividint-se.

El grup d'investigadors ha descobert que l'activació de la via ALT activa el sistema immune innat, potencialment atraient a les cèl·lules immunes, com els macròfags i els limfòcits T. "L'activació de la immunitat innata en el càncer s'ha convertit, recentment, en una àrea d'estudi de molt interès, ja que ha quedat clar que la resposta immune innata influeix en la quimioteràpia i la immunoteràpia", comenta Stracker.

 

La descondensació del genoma i l'accessibilitat

A l'ADN, no totes les regions tenen la mateixa funció. Algunes regions contenen gens amb la informació necessària per fabricar proteïnes, però hi ha altres regions, anomenades heterocromatina, que tenen una funció reguladora i estructural, però no contenen gens que donin lloc a proteïnes. Un altre efecte de la inhibició de la TLK, observat en aquest estudi, és que aquesta heterocromatina, que sol estar compactada, deixa d'estar-ho i, com a conseqüència, queda més accessible a la maquinària de producció d'ARN i es produeix una alteració en la composició de la cèl·lula.

"Això podria ajudar-nos a comprendre el que ja havíem observat anteriorment, que la inhibició de la TLK causa estrès replicatiu, i ajudar-nos a aprofitar els efectes del bloqueig de les TLK per al tractament del càncer", diu Sandra Segura-Baiona, primera autora de l'estudi. Segura-Baiona és actualment investigadora postdoctoral al laboratori dirigit per Simon Boulton al Francis Crick Institute de Londres.

 

Aquest projecte és una col·laboració amb Camille Stephan-Otto Attolini, cap de la Plataforma Científica de Bioinformàtica de l'IRB Barcelona; Lars Koenig, de la Universitat de Munic, i Simon Boulton, del Francis Crick Institute. Sandra Segura-Baiona va completar el seu doctorat amb una beca internacional de doctorat de "La Caixa". Marina Villamor-Paya està finançada per una beca FPI (de el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d'Espanya) i el projecte compta amb una subvenció del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d'Espanya.

 

Article de referència:
Sandra Segura-Bayona, Marina Villamor-Payà, Camille Stephan-Otto Attolini, Lars M. Koenig, Maria Sanchiz-Calvo, Simon J. Boulton & Travis H. Stracker
Tousled-Like Kinases Suppress Innate Immune Signaling Triggered by Alternative Lengthening of Telomeres
Cell Reports (2020) DOI: 10.1016/j.celrep.2020.107983

 

About IRB Barcelona

Creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, l'IRB Barcelona és Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011. L’objectiu de l’IRB Barcelona és fer recerca d'excel·lència en biomedicina i millorar la qualitat de vida de les persones i, en paral·lel, potenciar la formació de talent, la transferència tecnològica i la comunicació social de la ciència. Els 27 laboratoris i vuit plataformes tecnològiques treballen per respondre a preguntes bàsiques en biologia i orientades a malalties com ara el càncer, la metàstasi, l’Alzheimer, la diabetis i malalties rares. És un centre internacional que acull al voltants de 400 treballadors de més de 30 nacionalitats. Està ubicat en el Parc Científic de Barcelona. L’IRB Barcelona és un centre CERCA i és membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).