Noticias Científicas

<p>Microscopy image of a culture mouse neuron showing the microtubule network in green and red depending on chemical modifications. The axon, in bright green, is the neuronal extension that has the greatest number of modified microtubules (Author: Carlos Sán</p>
21 Jul 2016

El treball de l'IRB Barcelona, publicat a Nature Communications, té interès per a la medicina regenerativa i malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.

<p>Scheme showing the relation between different levels of expression of Mitofusin 2 and muscle aging. (D. Sebastián, IRB Barcelona, CIBERDEM)</p>
22 Jun 2016

Investigadors de l’IRB Barcelona observen en ratolins joves que la pèrdua de la proteïna Mitofusina 2 en els músculs n’accelera l’envelliment i els causa sarcopènia prematura, similar a les condicions musculars de ratolins vells.

La sarcopènia, o degeneració de massa muscular i pèrdua de força associada, és una de les condicions més debilitants de la vellesa que no se sap tractar.

Els científics proposen que augmentar l’activitat de Mitofusina 2 seria una bona estratègia per millorar la sarcopènia.

<p>Protein Androgen Receptor forms aggregatesthat damage muscle and motor neuron cells in Kennedy's Disease (B. Eftekharzadeh, IRB Barcelona)</p>
10 Jun 2016

La malaltia de Kennedy genera atròfia progressiva dels músculs, afecta només els homes i es manifesta entre els 40 i 50 anys. No té cap tractament específic.

Les cèl·lules musculars i les neurones motores es moren amb el pas dels anys perquè acumulen a dins una proteïna que els afectats tenen mutada.

Els investigadors de l’IRB Barcelona descobreixen que la proteïna porta incorporat un mecanisme que demora els efectes perniciosos de la mutació.

<p>3D respresentation of a transfer RNA (tRNA). These molecules are crucial for the translation of genes into proteins and they are also the reason why the genetic code cannot exceed 20 amino acid. (Author: Pablo Dans, IRB Barcelona)</p>
2 Mai 2016

Una recerca de l’IRB Barcelona proposa una explicació a per què el codi genètic, el diccionari que usen tots els éssers vius per traduir els gens a proteïnes, va deixar de créixer fa 3.000 milions d’anys.

La raó es troba en l’estructura dels ARN de transferència, les molècules centrals en la traducció de gens a proteïnes.

El codi genètic està limitat als 20 aminoàcids amb què es fan les proteïnes, el número màxim que evita caure en mutacions sistemàtiques, fatals per a la vida.

El descobriment pot ser d’utilitat en biologia sintètica.

<p>Breast tumours have high levels of LIPG expression (F Slebe, IRB Barcelona)</p>
5 Abr 2016

Científics de l'IRB Barcelona revelen a Nature Communications que les cèl·lules de càncer de mama necessiten capturar àcids grassos del seu exterior per seguir proliferant.

<p>Microscopic structure of mouse testicle tissue (P.Mikolcevic, IRB Barcelona)</p>
30 Mar 2016

Els científics de l'IRB Barcelona descobreixen una proteïna essencial en meiosi, el procés de divisió cel·lular que dóna lloc a les cèl·lules sexuals.

Sense la proteïna RingoA, els ratolins d'ambdós sexes són estèrils.

Els resultats, publicats a Nature Communications, podrien servir de base per desenvolupar anticonceptius masculins.

<p>Drosophila trachea fragment. Externally, there is no difference between the Tr2 segment, where facultative stem cells are found, and Tr3, which indicates the rest of the cells in the tissue.  (N.J. Djabrayan, IRBBarcelona)</p>
11 Mar 2016

Investigadors de l’IRB Barcelona i el CSIC revelen que la suma de dos senyals moleculars determina quines cèl·lules ja especialitzades d’un teixit puguin tornar a actuar com a cèl·lules mare.

Els estudis en mosca del vinagre permeten avançar en un camp d’interès per la medicina regenerativa i per entendre processos com el càncer.

<p>GEMC1 is required for the generation of multiciliated cells. Images of mouse tracheas. The cilia (yellow) are clearly evident in the wild-type mice and absent in mice with no GEMC1. (Berta Terré, IRB Barcelona)</p>
2 Mar 2016

L'IRB Barcelona identifica GEMC1 com un gen mestre per generar cèl·lules multiciliades -amb prims filaments per moure substàncies i fluids-, que són específiques de cervell, tracte respiratori i sistema reproductiu.

Els defectes en cèl·lules multiciliades produeixen ciliopaties, malalties rares i complexes, escassament conegudes i per a les que no tots els gens causants n’han estat identificats.

<p>Image of the larval tracheal main tube, stained in white to mark the chitinous ECM and in red to mark the cell-cell junctions</p>
22 Feb 2016

Investigadors de l’IRB Barcelona i el CSIC descobreixen un mecanisme d'interacció entre les cèl·lules d'un organisme i la seva matriu extracel·lular

<p>In the picture, precursor cells of fly wing tissue, labelled for various proteins. This fly model has been used to perform experiments addressing the relationship between chromosome instability, aneuploidy, and tumorigenesis (Lara Barrio, IRB Barcelona)</p>
9 Feb 2016

Les cèl·lules aneuploides, amb un nombre anormal de cromosomes, són habituals en tots els tumors humans.

Un estudi de l'IRB Barcelona en mosques Drosophila detalla com les cèl·lules aneuploides, si aconsegueixen sobreviure, afavoreixen l'inici de tumors.