Noticias Científicas

<p>Estructura de la substància nova unida a ADN (R.Boer, IRB)</p>
19 Feb 2014

Els intercaladors d’ADN desenvolupats per ús en quimioteràpia interfereixen en l’ADN de les cèl·lules canceroses per eliminar-les.

Els científics de l’IRB, en col·laboració amb un grup suec, presenten el treball a Angewandte Chemie.

11 Feb 2014

Investigadors de l’IRB, BSC i la Universitat de Berna veuen a baixa resolució la primera estructura d’una HAT humana.

Els transportadors d’aminoàcids HAT estan involucrats en patologies com les aminoacidúries, càncer, infecció per virus i addicció a cocaïna.

L’avançament publicat a PNAS permet aprofundir en les funcions i abordar el disseny racional de fàrmacs.

El treball ha estat parcialment finançat pel projecte europeu EDICT (European Drug Initiative on Channels and Transporters) dedicat a pal·liar el baix índex d’estructures de proteïnes de membrana.

<p>L'nvestigador postdoctoral Roeland Boer és el primer autor de l'article ( LT. Barone, IRB)</p>
30 Gen 2014

Científics de l’IRB i de l’IBMB-CSIC, a Barcelona, i de la Universitat de Wageningen, a Holanda, resolen com les hormones auxines activen els gens de desenvolupament de les plantes.

Les auxines són una peça essencial en el creixement de les plantes i tenen moltes aplicacions en agricultura alhora que s’estan estudiant per aplicacions biomèdiques.

L’estudi es publica aquesta setmana a la revista científica Cell.

20 Des 2013

Es tracta d’un software per analitzar i comprendre a través de mapes de fàcil interpretació el gran volum de dades epigenètiques i genètiques disponibles.

El treball és fruit de la complicitat entre bioestadístics, investigadors biocomputacionals i biòlegs moleculars de l’IRB Barcelona. Les capacitats de ChroGPS la demostren en un article a Nucleic Acids Resarch.

<p>Imatge d'un embrió de Drosophila on s'observa el conjunt de les branques traqueals (en verd) (Imatge: Gaëlle Lebreton, IRB Barcelona)</p>
20 Nov 2013

Investigadors de l’IRB Barcelona descobreixen en Drosophila melanogaster que en migracions cel·lulars múltiples una única cèl·lula pot exercir de líder i és suficient per arrossegar la resta.

<p>L'investigador ICREA Salvador Aznar Benitah ha liderat l'estudi publicat a Cell Stem Cell.</p>
10 Oct 2013

Investigadors liderats per Salvador Aznar Benitah descriuen en detall l’activitat cíclica dels gens en les cèl·lules mare de la pell al llarg del dia.

El correcte equilibri en el rellotge biològic de les cèl·lules mare afecta al seu funcionament i la seva pertorbació causa envelliment i pot predisposar al càncer de pell.

<p>La histona H1 embrionària (en vermell), dBigH1, regula l'activació del genoma del zigot (S.Pérez. IRB)</p>
30 Sep 2013

Un equip de l’IRB identifica en la mosca Drosophila una proteïna essencial per la viabilitat dels embrions durant les primeres divisions cel·lulars.

Aquesta proteïna, anomenada dBigH1, que és una variant de la histona 1, podria estar lligada també a problemes de fertilitat.

27 Sep 2013

Investigadors de l'IRB Barcelona participen en un estudi liderat per l'IDIBAPS que aporta llum a les causes moleculars de l'obesitat.

El control de la gana i del pes corporal estan regulats pel sistema nerviós central, i la regió anomenada hipotàlem hi juga un paper fonamental. En condicions normals, l’hormona leptina inhibeix la gana i redueix el pes corporal a través de l’activació de les neurones POMC de l’hipotàlem.

En estats d’obesitat es desenvolupa resistència a la leptina i aquesta perd la capacitat d’exercir els seus efectes a nivell d’apetit i pes. Les causes neurobiològiques d’aquesta alteració són un dels enigmes principals en el camp de la recerca en obesitat.

Aquest treball descriu un mecanisme molecular en les neurones POMC que explica com es desenvolupa la resistència a la leptina i, d’aquesta manera, es desregula el control de la gana.

<p>Els investigadors Juan Pablo Muñoz i Antonio Zorzano (IRB)</p>
17 Sep 2013

Un equip de l’IRB descobreix que Mitofusina 2 proporciona a la cèl·lula la sensibilitat òptima per captar l’estat de salut cel·lular i articular la resposta de reparació o apoptosi.

Amb aquesta nova funció descrita, Mitofusina 2 es postula com una diana viable per intervenir en processos neurodegeneratius i càncer, entre altres patologies.

<p>La investigadora Marta Pelay treballant als laboratoris de l'IRB on s'ha fet la recerca (J. Lanuza)</p>
4 Sep 2013

Químics de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i químics del l’àrea d’R+D de PharmaMar estableixen una nova metodologia de síntesi amb la pipecolidepsina A, una molècula activa contra onze tipus de càncers, propietat de PharmaMar.

Obren la porta a copiar i millorar 38 molècules naturals derivades d’esponges marines molt prometedores pel tractament de diverses malalties.