Noticias Científicas

<p>En la imatge es mostren 4 cèl·lules. Visualitzem l'ADN en blau i centrosoma en vermell. La cèl·lula de l'esquerra està en mitosi. S'observa com l'ADN està condensat en els cromosomes i com els dos centrosomes s'estan separant i acumulant proteïnes</p>
21 Ago 2012

La proteïna Nek9 és necessària perquè els cromosomes se separin en dos grups perfectament iguals.

Nek9 actua entre dues molècules d’interès per a la indústria farmacèutica com a antitumorals i que ja tenen inhibidors en assajos clínics avançats. Nek9 podria afegir-se a la llista de candidates.

6 Jun 2012

Els diferents tipus de tumors s’inicien per combinacions específiques d’errors en els processos que vetllen per la integritat de les cèl·lules.

31 Mai 2012

El Consorci del Genoma del Tomàquet ha seqüenciat i assemblat l’ADN genòmic d’aquesta espècie hortofrutícola, concretament el d’una varietat domesticada, la Heinz 1706. Científics de diferents centres europeus, entre els quals hi ha Modesto Orozco, David Torrents i Xavier Pastor, investigadors del programa conjunt del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), han combinat esforços per obtenir la seqüència d’aquesta solanàcia. Aquesta seqüència, així com els resultats de la seva anàlisi, s’acaben de publicar a la revista...

<p>A la imatge, en vermell la localització de mitocòndries dins una neurona. Les noves proteïnes descrites ajuden a regular les seves posicions en la cèl·lula</p>
9 Mai 2012

Es tracta d’un clúster de sis gens que podria estar alterat en patologies neurològiques com el Parkinson i la malaltia de Charcot-Marie-Tooth

<p>Imatges comparades de microscopia. A baix, mostra d'un tall de cerebel sa de ratolí. A dalt, s'observen els efectes de l'acumulació de glicogen en les neurones.</p>
2 Mai 2012

El treball dels investigadors de l’IRB Barcelona permetrà avançar en l’estudi de malalties neurodegeneratives com l’Epilèpsia de Lafora

<p>Simulació d'una cadena triple d'ADN vista de perfil i des de dalt (autor: Annalisa Arcella. IRB Barcelona)</p>
18 Abr 2012

Un equip de científics de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha aconseguit per primera vegada extreure informació estructural fidedigne d’ADN de triple hèlix en fase gas, és a dir, en condicions on l’ADN es troba pràcticament en el buit. L’estudi es publica avui al Journal of the American Chemical Society (JACS), una de les revistes internacionals de major impacte en química.

“Fins ara aquestes formes especials d’ADN eren gairebé impossibles de detectar i es desconeixia si mantenien memòria de la seva estructura en solució quan es vaporitzaven. Amb el nostre treball hem aconseguit caracteritzar aquesta estructura i...

12 Abr 2012

Malgrat els grans esforços en recerca que s’estan fent arreu del món encara avui no coneixem els factors determinants que confereixen a les cèl·lules mare les seves particulars i principals característiques: capacitat d’autorenovació i de dividir-se i proliferar. El científic Jordi Casanova cap del laboratori de “Morfogènesi en Drosophila”...

<p>Arbre filogenètic de les espècies analitzades segons la composició dels seus genomes que les separa per Archaea, Bacteria i Eukarya. L'arbre mostra que l'aparició d'uns enzims ha estat un factor de pressió evolutiva per a la separació de les espècies.</p>
29 Mar 2012

Totes les espècies de la terra estan dividides en tres grans dominis: Archae, Bacteria i Eukarya, i des de l’inici de la vida, fa més de 3.000 milions d’anys, els genomes per a cada grup han anat canviant contínuament i evolucionat cap a estructures diferents que han afavorit la seva separació. Un estudi liderat per l’investigador ICREA a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), Lluís Ribas de Pouplana, cap de grup del...

<p>Cèl·lules de fetge de ratolins sans i ratolins deficients en Mitofusina 2 (dreta). La morfologia de les mitocondries (en vermell), més arrodonida, està alterada en la imatge de la dreta</p>
23 Mar 2012

Investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han descobert que la deficiència d’una única proteïna, Mitofusina 2, en les cèl·lules del múscul i del fetge en ratolins és suficient per provocar que els teixits es tornin insensibles a la insulina amb el consegüent augment de glucosa en sang. Aquestes són les dues condicions habituals prèvies al desenvolupament d’una diabetis tipus 2. L’estudi, publicat aquesta setmana al Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), valida la Mitofusina 2 com una possible diana per al tractament de la diabetis de tipus 2.

“La resistència a la insulina ocupa un lloc central en el desenvolupament de la diabetis...

16 Mar 2012

Genome Research acaba de publicar els resultats d'un estudi liderat per investigadors del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el centre de recerca d'ISGlobal, que revela un nou mecanisme que el paràsit de la malària Plasmodium falciparum utilitza per adaptar-se als canvis habituals que es produeixen en el seu entorn. Una part important del treball s'ha desenvolupat també en l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i en la Nanyang Technological University (Singapore).

Els autors mostren com en una població de Plasmodium falciparum en què tots els paràsits són genèticament idèntics, cada paràsit és diferent. Mitjançant...