Notícies Científiques

22 Jul 2011

Els resultats de la investigació podrien revolucionar la medicina reproductiva i l’estudi amb cèl·lules mare en humans.

<p>Miocardi funcional (S) procedent d'un embrió de ratolí normal (esquerra). Miocardi sense septe cardíac degut a l'absència de les proteïnes p38&#945. i p38&#946. (dreta).</p>
22 Jul 2011

Les proteïnes p38α i p38β cooperen durant el desenvolupament embrionari.
Aquesta troballa suggereix que també puguin fer-ho en altres contextos
com el càncer o malalties cardíaques.

<p>Hedgehog és present a la part més posterior del primordi de l'ala de Drosophila (en blau)</p>
13 Jul 2011

Descobreixen un nou mecanisme de regulació gènica que afavoreix el creixement d’òrgans durant el desenvolupament embrionari.

5 Jul 2011

Investigadors de l'IRB Barcelona identifiquen una nova peça que regula la formació del sistema traqueal a la mosca Drosophila melanogaster.

28 Jun 2011

Investigadors de l'IRB Barcelona descobreixen correlacions en els moviments d'uns aminoàcids molt allunyats dins la proteïna ubiquitina. Aquests moviments podrien facilitar la transferència d’informació a través de l’estructura de la proteïna.

<p>Regió de Smad (blau) unida a la proteïna responsable de la seva degradació després de l'activació gènica (gris).</p>
16 Jun 2011

Científics de l'IRB Barcelona i del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York resolen el mecanisme d'acció d'una proteïna essencial per a la vida i lligada a malaltia.

<p>Les proteïnes amb ponts disulfur formen fibres més estables i menys tòxiques que les que no els tenen.</p>
14 Jun 2011

Científics de l’IRB Barcelona i del BSC descobreixen que algunes unions químiques dintre les proteïnes eviten la formació d’agregats tòxics.

L’estudi dóna noves pistes sobre com les proteïnes han evolucionat per evitar la toxicitat cel·lular.

6 Jun 2011

Utilitzen les tecnologia més avançada per desxifrar el genoma de pacients amb leucèmia limfàtica crònica i trobar noves dades sobre la malaltia.

L'estudi, que representa una fita en la investigació científica del nostre país, identifica mutacions en quatre gens diferents com a responsables d’aquest tipus de leucèmia.

<p>Les molècules originals d'Aß40 es dissocien i es reassocien a través dels extrems de les fibres més ràpidament que les molècules d'Aß42 (molècules originals: boles grises. molècules reciclades: boles taronges)</p>
13 Abr 2011

Aquest descubriment pot portar al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques contra la malaltia.

30 Mar 2011

Segons científics liderats per l'investigador ICREA de l'IRB Barcelona Cayetano González, els centrosomes, uns components cel·lulars necessaris per a la divisió cel·lular, no es reparteixen a l’atzar entre les cèl·lules filles, sinó que ho fan seguint un patró molt determinat. Aquest treball, que s'ha publicat recentment a la revista Nature Communications, assenta noves bases per l’aclariment dels mecanismes moleculars i cel·lulars que dirigeixen la divisió de les cèl·lules mare i el seu possible paper en malalties humanes com el càncer.

Les cèl·lules mare són cèl·lules no diferenciades que mitjançant divisions asimètriques produeixen dos cèl·lules ben diferents entre si: una...