Notícies Científiques

<p>Dues ales de Drosophila superposades. La petita és una ala salvatge (no modificada) i la gran és una ala en la qual Wingless ha estat lleugerament sobreactivada (© IRB Barcelona)</p>
6 Oct 2009

L'estudi dóna més pistes sobre com les cèl lules es multipliquen per formar l'ala durant el desenvolupament embrionari de la mosca Drosophila.

2 Oct 2009

Científics de l’IRB Barcelona publiquen a Physiological Reviews un treball de revisió sobre els canvis en la forma i moviments de les mitocòndries, i llisten les malalties humanes associades a defectes en aquests processos. Amb això, senten les bases d’una nova aproximació que connecta la biologia cel·lular amb la patologia.

<p>Secció de la part posterior d'un embrió de Drosophila amb cèl·lules somàtiques (vermell) i germinals (verd). A l'esq., la situació és correcta mentre que a la dta., les cèl·lules queden afectades quan no actua el mecanisme de protecció. Imatge: J Casanova</p>
3 Ago 2009

Un equip de l’IRB Barcelona descobreix el mecanisme que afavoreix la correcta separació entre les cèl·lules germinals -futurs òvuls i espermatozous-, de la resta de cèl·lules durant el desenvolupament embrionari.

22 Jul 2009

“Bisthiazol” està finançat per l’Agència de Valorització i Comercialització de Resultats de la Investigació de la Universitat de Barcelona i per Banc Santander.

20 Jul 2009

El compost fa créixer els axons malmesos de neurones in vitro de cervell de ratolí.

<p>Estructura de la proteïna Hha, que juntament a HN-S, regula els gens de transmissió horitzonal en bacteris. Imatge: Miquel Pons (IRB Barcelona)</p>
2 Jul 2009

Investigadors de l’IBEC, l’IRB Barcelona i la UB identifiquen l’estratègia que usen els Enterobacteris per adquirir resistència i patogenicitat.

<p>Estructura en forma d'hexàmer de la proteïna RepB, iniciadora de la replicació de plasmidis que mostra una arquitectura similar a les helicases © Miquel Coll</p>
25 Mai 2009

El treball, que publica EMBO Journal, descobreix l’estructura i les funcions de la proteïna necessària per a la iniciació de la duplicació del material genètic.

<p>Estats previs a la formació de fibril·les en una proteïna model<br />(A) Imatges de microscopia electrònica  després de 2, 6 i 21 dies d'agregació<br />(B) Imatges de microscopia de força  atòmica després de 3 i 21 dies d'agregació</p>
30 Abr 2009

L’avenç és clau ja que estudis recents demostren que hi ha correlació entre la gravetat de la malaltia i els agregats que es formen abans de l’acumulació de fibril·les amiloides.

<p>proteica obtinguda amb COCO. Imatge: Laughton et al.</p>
8 Abr 2009

Un equip d’investigadors britànics i espanyols ha creat COCO, una eina informàtica que augmenta les possibilitats de representar les proteïnes a partir de dades aconseguides amb ressonància magnètica nuclear. L’estudi, que es publica en el número d’abril de la revista Proteins, ajuda a millorar la informació continguda als bancs de dades de proteïnes.

<p>Al voltant dels nuclis de dues cèl·lules fusionades apareixen (verd i vermell) les mitocòndries de cada cèl·lula. La unió i separació de mitocòndries (d'una mateixa cèl·lula o amb mitocòndries d'altres) contribueix al funcionament correcte des orgànuls.</p>
19 Nov 2008

Descobreixen la relació entre gens que afecten la capacitat de la cèl·lula per generar energia.