Un estudi d’IRB Barcelona analitza com es generen els fragments de l’ARN de transferència

Lluís Ribas, cap del laboratori de Traducció Genètica (IRB Barcelona)
Lluís Ribas, cap del laboratori de Traducció Genètica (IRB Barcelona)

L’equip d’investigació liderat pel científic ICREA de l’IRB Barcelona, Lluís Ribas, publica a PNAS un article que demostra que els gens de RNA de transferència s’expressen de manera diferencial entre teixits humans per generar fragments més petits amb funcions encara desconegudes.

Entendre les funcions biològiques d’aquests fragments i conèixer l’important paper que du a terme l’expressió del gen de l’ARN de transferència en la regulació dels seus nivells, permetrà millorar, modular o inhibir la seva activitat.   

L’ARN de transferència (ARNt) és un tipus d’àcid ribonucleic que té una funció important en la síntesi proteica. Tots els organismes l’utilitzen per traduir els seus gens i sintetitzar les proteïnes corresponents. 

El ARNt no es limita, malgrat això, a la funció de síntesi proteica: les cèl·lules també poden utilitzar-lo per generar fragments d’ARN més petits. Aquests fragments, coneguts com tRFs, desenvolupen una sèrie de funcions reguladores, però no es compren bé com es regula la seva producció. 

Un estudi liderat per l’investigador Lluís Ribas i encapçalat pel Dr. Adrián Gabriel Torres, del laboratori de Traducció Genètica de l’Institut d’Investigació Biomèdicade l’IRB Barcelona, i publicat a PNAS planteja precisament la pregunta de si tots els ARNt que es produeixen a la cèl·lula s’utilitzen indistintament per traduir gens i generar els tRF.

Les conclusions de l’estudi posen de manifest que la majoria dels ARNt que mostren variacions en els seus nivells entre diferents teixits del cos humà no s’utilitzen en la síntesi de proteïnes, sinó que es processen gairebé completament en tRF. Això mostra, per primer cop, que l’abundància de tRFs en cèl·lules humanes està regulada a nivell de l’expressió del gen d’ARNt.

Ribas, investigador ICREA de l’IRB Barcelona, explica que “l’estudi té efectes molt interessants ja que quan avancem en la comprensió de les funcions biològiques dels  tRF, conèixer l’important paper que du a terme l’expressió del gen de l’ARNt a la regulació dels seus nivells serà fonamental per poder millorar, modular o inhibir la seva activitat”. 

L’estudi s’ha dut a terme en col·laboració amb Camille Stephan-Otto Attolini i Oscar Reina, investigadors del servei de Bioestadística i Bioinformàtica de l’IRB Barcelona, i per a la seva realització s’ha seguit una estratègia bioinformàtica que ha permès investigar l’expressió gènica diferencial d’ARNt i utilitzar-la per comparar conjunts de dades d’ARNt-Seq de cèl·lules humanes cultivades i cervell humà. 

 

Article de referència:

Adrian Gabriel Torres, Oscar Reina, Camille Stephan-Otto Attolini, and Lluís Ribas de Pouplana

Differential expression of human tRNA genes drives the abundance of tRNA-derived fragments

PNAS (2019) DOI :10.1073/pnas.1821120116