Una futura teràpia de reemplaçament de la proteïna frataxina


Radio 5 (RNE) entrevista a Ernest Giralt, cap del Laboratori de Disseny, Síntesi i Estructura de Pèptids i Proteïnes de l'IRB Barcelona, i Macarena Sánchez, investigadora associada al mateix Laboratori, sobre el projecte de l'IRB Barcelona al voltant d'un nou front d'atac en la investigació de l'atàxia de Friedreich. Durant l'entrevista, Ernest Giralt explica que és una malaltia degenerativa hereditària que es manifesta normalment entre els 5 i els 25 anys, actualment sense cura. 

El projecte de l'IRB Barcelona, amb el suport de les associacions de pacients Babel Family i ASOGAF de Granada, té per objectiu resoldre una etapa necessària cap a la fita d'aconseguir en el futur una teràpia de reemplaçament de la proteïna frataxina per als afectats d'atàxia de Friedreich, fent-la arribar al cervell, òrgan on els baixos nivells d'aquesta proteïna fan més mal, com assenyalen Ernest Giralt i Macarena Sánchez.

Escolta l'entrevista a Radio 5