Recerca

El propòsit de recerca de l’IRB Barcelona és tractar qüestions biològiques fonamentals per aportar solucions pioneres a les necessitats mèdiques no cobertes. El nostre institut s’organitza al voltant de tres grans reptes de recerca, que són Càncer, Envelliment i Metabolisme, i Mecanismes de la Malaltia, amb l’objectiu de desxifrar per què es desenvolupen les malalties i trobar noves formes de diagnosticar-les, prevenir-les i tractar-les. A l’IRB Barcelona, 400 destacats científics en diferents disciplines i personal de suport tècnic s’uneixen per desenvolupar el coneixement que, en última instància, permetrà a la societat superar aquests reptes.


Research Structure Biologia Química i Estructural Biologia Computacional Models Invertebrats de Malaltia Fisiopatologia Cel·lular Models Preclínics de Càncer Models Preclínics de Malaltia Envelliment i Metabolisme Càncer Mecanismes de la Malaltia

Serveis i Equipaments Principals

Grups de recerca:

Mecanismes de Malaltia

Coordinador:

Marco Milán

Descripció:

Les malalties humanes es caracteritzen per alteracions en les funcions cel·lulars i moleculars. El Programa de Mecanismes de la Malaltia està dedicat a comprendre la funció correcta de la cèl·lula i, per tant, a identificar les bases subjacents de les condicions patològiques. El programa aplica un enfocament altament interdisciplinari, que abasta genètica, proteòmica i models animals de malalties humanes, per tal de proporcionar respostes a preguntes fonamentals en ciències de la vida.

Envelliment i Metabolisme

Coordinador:

Manuel Serrano

Descripció:

L’envelliment de la nostra societat suposa importants reptes pel que fa a la salut. El Programa d’Envelliment i Metabolisme se centra a desxifrar els mecanismes subjacents del procés d’envelliment i els trastorns associats en les vies metabòliques. La tasca de recerca en aquests camps pretén desenvolupar teràpies de precisió per a les malalties relacionades amb l’envelliment, posant èmfasi en les multimorbiditats, amb el propòsit de garantir un envelliment saludable.

Càncer

Coordinador:

Eduard Batlle

Descripció:

El Programa del Càncer centra els seus esforços a desvelar els processos moleculars, cel·lulars i fisiològics que condueixen al càncer i la complicació més mortal d’aquesta malaltia, és a dir, la metàstasi. Els estudis detallats dels mecanismes responsables de la transformació maligna i de la relació entre les cèl·lules mare i el càncer milloraran les possibilitats de trobar solucions i, per tant, marcaran una diferència significativa en la vida dels pacients.

Programmes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.

Serveis i Equipaments Principals

Grups de recerca:

Mecanismes de Malaltia

Descripció:

Les malalties humanes es caracteritzen per alteracions en les funcions cel·lulars i moleculars. El Programa de Mecanismes de la Malaltia està dedicat a comprendre la funció correcta de la cèl·lula i, per tant, a identificar les bases subjacents de les condicions patològiques. El programa aplica un enfocament altament interdisciplinari, que abasta genètica, proteòmica i models animals de malalties humanes, per tal de proporcionar respostes a preguntes fonamentals en ciències de la vida.

Grups de recerca:

Envelliment i Metabolisme

Descripció:

L’envelliment de la nostra societat suposa importants reptes pel que fa a la salut. El Programa d’Envelliment i Metabolisme se centra a desxifrar els mecanismes subjacents del procés d’envelliment i els trastorns associats en les vies metabòliques. La tasca de recerca en aquests camps pretén desenvolupar teràpies de precisió per a les malalties relacionades amb l’envelliment, posant èmfasi en les multimorbiditats, amb el propòsit de garantir un envelliment saludable.

Grups de recerca:

Líder de grup associat:

  • Oscar Yanes, Centre for Omic Sciences (COS). CIBERDEM.

Càncer

Descripció:

El Programa del Càncer centra els seus esforços a desvelar els processos moleculars, cel·lulars i fisiològics que condueixen al càncer i la complicació més mortal d’aquesta malaltia, és a dir, la metàstasi. Els estudis detallats dels mecanismes responsables de la transformació maligna i de la relació entre les cèl·lules mare i el càncer milloraran les possibilitats de trobar solucions i, per tant, marcaran una diferència significativa en la vida dels pacients.

Grups de recerca:

Líder de grup associat:

  • Jaume Mora, Developmental Cancer. Sant Joan de Déu Research Foundation.

Nodes de Recerca

Els problemes biomèdics són complexos i cal abordar-los seguint una estratègia que combini disciplines científiques amb l’objectiu d’avançar cap a un objectiu comú: una comprensió més profunda de la patologia que condueixi a millors enfocaments terapèutics, movent la recerca bàsica a assaigs de fase clínica. Per tal de facilitar la col·laboració interdisciplinària i l’intercanvi de coneixements, els nostres investigadors estan organitzats en sis nodes de recerca integrativa.

President: Modesto Orozco

Secretària de Nodes de Recerca: Eva Poca

Biologia Química i Estructural

Descripció:

Els investigadors en aquest node aborden un interès comú, que és comprendre la biomedicina en el nivell molecular més profund. Cada laboratori contribueix amb un enfocament diferent, inclosa la capacitat de dissenyar i sintetitzar nous compostos bioactius, per estudiar i tal de desvelar les interaccions moleculars que tenen lloc en les superfícies de les proteïnes i de dilucidar l’estructura de les biomacromolècules i altres sistemes estructuralment complexos.

Biologia Computacional

Descripció:

El Node de Biologia Computacional aplega grups de recerca que desenvolupen mètodes teòrics i analítics de dades per estudiar processos biològics fonamentals i explorar estratègies terapèutiques noves. De fet, els interessos del node abasten un ampli espectre científic: des del modelatge i la simulació de les propietats dinàmiques de les interaccions macromoleculars fins a la quimioinformàtica, la genòmica del càncer i la medicina de sistemes.

Models Invertebrats de Malaltia

Descripció:

La recerca bàsica duta a terme en organismes model d’invertebrats ha aportat sovint un primer cop d’ull del mecanisme d’acció dels gens i proteïnes implicats en les malalties humanes. El Node de Models Invertebrats de Malaltia inclou quatre laboratoris que utilitzen la mosca de la fruita Drosophila melanogaster per abordar qüestions fonamentals en biologia cel·lular i del desenvolupament, així com per estudiar aspectes claus de les malalties humanes, inclòs el càncer.

Fisiopatologia Cel·lular

Descripció:

El Node de Fisiopatologia Cel·lular aplega grups dedicats a estudiar els mecanismes moleculars bàsics que regulen la funció cel·lular normal i la seva alteració en la malaltia. El node utilitza una sèrie de models cel·lulars, des de llevats fins a cèl·lules humanes, i plantejaments experimentals, que inclouen metodologies genètiques i “òmiques”.

Models Preclínics de Càncer

Descripció:

El càncer és la segona causa de mort als països industrialitzats. Malgrat els avenços significatius en la nostra comprensió de la malaltia, molts tipus de càncer encara són incurables. El Node de Models Preclínics de Càncer té l’objectiu d’identificar i caracteritzar els mecanismes cel·lulars i moleculars que donen lloc a la tumorigènesi, amb una èmfasi especial en la metàstasi. A aquest efecte, el node utilitza la seva sòlida formació en biologia bàsica per impulsar el desenvolupament de noves teràpies antitumorals en la pràctica clínica. Un apassionant grup de científics multidisciplinaris està utilitzant plantejaments capdavanters com ara models de càncer en ratolins, mostres derivades de pacients, “òmiques”, epigenètica, immunologia, investigació d’organoides i biologia computacional, entre altres, per tal d’assolir aquests objectius.

Models Preclínics de Malaltia

Descripció:

L’objecte principal del Node de Models Preclínics de Malaltia és desvelar els mecanismes normals que operen en fisiologia i els que donen lloc a la malaltia. Per a aquesta finalitat, els investigadors utilitzen una sèrie de models murins i una àmplia gamma de plantejaments experimentals, que inclouen metodologies fisiològiques, bioquímiques, genètiques i “òmiques”. El principal objectiu translacional d’aquest node és la identificació de dianes terapèutiques.

Serveis i Equipaments Principals

Els científics de l’IRB Barcelona compten amb el suport d’un gran ventall d’equipaments bàsics que proporcionen tecnologies i serveis científics d’avantguarda. Aquests equipaments són un actiu clau per a la nostra recerca, que permet a l’Institut obtenir resultats destacats. Estan dissenyats per incorporar les tecnologies més noves disponibles i posar-les al servei dels nostres investigadors en el mínim temps possible, així com, quan la disponibilitat de recursos ho permeti, oferir la seva experiència a altres usuaris externs.

Head of Core Facilities: Goretti Mallorqui

Core Facilities and Services Officer: Marc Boix

Senior Research Officer: Jesús García

Equipament de l'IRB Barcelona obert a usuaris externs:

Whitley H35 Hypoxia Cabin

Contacte: marc.boix@irbbarcelona.org

Interdisciplinary initiatives

IRB Barcelona's partnerships with organisations in areas of mutual interest and expertise aim to take advantage of the wealth of knowledge, resources and technologies so critical to advancing the field of biomedicine

Publicacions destacades de l’IRB Barcelona

Luis Martínez-Crespo, Jia Liang Sun-Wang, Andres Felipe Sierra, Gemma Aragay, Ekaitz Errasti-Murugarren, Paola Bartoccioni, Manuel Palacín, P.Ballester
Chem , 6 (11), 3054-3070 (2020)
Silvia Tognetti, Javier Jiménez, Matteo Viganò, Alba Duch, Ethel Queralt, Eulàlia de Nadal, Francesc Posas
PNAS, 117 (16), 8924-8933 (2020)
Lidia Mateo , Miquel Duran-Frigola , Albert Gris-Oliver , Marta Palafox , Maurizio Scaltriti , Pedram Razavi , Sarat Chandarlapaty , Joaquin Arribas , Meritxell Bellet , Violeta Serra , Patrick Aloy
Genome Med, 12 (1), 78 (2020)
Rosa Fernández , Marina Marcet-Houben , Fabrice Legeai , Gautier Richard , Stéphanie Robin , Valentin Wucher , Cinta Pegueroles , Toni Gabaldón , Denis Tagu
Mol Biol Evol, 37 (9), 2601-2615 (2020)
Uciel Chorostecki, Manuel Molina, Leszek P Pryszcz, Toni Gabaldón
Nucleic Acids Res, 48 (W1), W553-W557 (2020)
Sonia Ciudad , Eduard Puig , Thomas Botzanowski , Moeen Meigooni , Andres S Arango , Jimmy Do , Maxim Mayzel , Mariam Bayoumi , Stéphane Chaignepain , Giovanni Maglia , Sarah Cianferani , Vladislav Orekhov , Emad Tajkhorshid , Benjamin Bardiaux 0, Natàlia Carulla
Nat Commun, 11 (1), 3014 (2020)
Albert Cabré, Sergi Rafael, Giuseppe Sciortino, Gregori Ujaque, Xavier Verdaguer, Agustí Lledós, Antoni Riera
Angew Chem Int Edit, 59 (19), 7521-7527 (2020)
Fabian Zimmermann, Marina Serna, Artur Ezquerra, Rafael Fernandez-Leiro, Oscar Llorca, Jens Luders
Sci Adv, 6 (51), eabe0894 (2020)
Marina Salvadores, Francisco Fuster-Tormo, Fran Supek
Sci Adv, 6 (27), eaba1862 (2020)
Cian J Lynch , Raquel Bernad , Ana Martínez-Val , Marta N Shahbazi , Sandrina Nóbrega-Pereira , Isabel Calvo , Carmen Blanco-Aparicio , Carolina Tarantino , Elena Garreta , Laia Richart-Ginés , Noelia Alcazar , Osvaldo Graña-Castro 0, Gonzalo Gómez-Lopez 0, Irene Aksoy , Maribel Muñoz-Martín , Sonia Martinez , Sagrario Ortega , Susana Prieto , Elisabeth Simboeck , Alain Camasses , Camille Stephan-Otto Attolini , Agustin F Fernandez , Marta I Sierra , Mario F Fraga , Joaquin Pastor , Daniel
Nat Cell Biol, 22 (10), 1223-1238 (2020)
David Mas-Ponte, Fran Supek
Nat Genet, 52 (9), 958 (2020)
Miquel Duran-Frigola, Eduardo Pauls, Oriol Guitart-Pla, Martino Bertoni, Víctor Alcalde, David Amat, Teresa Juan-Blanco, Patrick Aloy
Nat Biotechnol, 38 (9), 1087 (2020)
Rosa Fernández, Toni Gabaldón
Nat Ecol Ev, 4 (4), 524-5 (2020)
Alexandros A Pittis, Valerie Goh , Alberto Cebrian-Serrano, Jennifer Wettmarshausen, Fabiana Perocchi, Toni Gabaldón
Nat Commun, 11 (1), 4031 (2020)
Julian Vosseberg, Jolien J E van Hooff, Marina Marcet-Houben, Anne van Vlimmeren, Leny M van Wijk, Toni Gabaldón, Berend Snel
Nat Ecol Ev, 5 (1), 92-10 (2021)