Publicacions sobre Recerca

Rosell A, Valencia E, Ochoa WF, Fita I, Pares X and Farres J
J Biol Chem, 278 (42), 40573-40580 (2003)
Rosell A, Valencia E, Parés X, Fita I, Farrés J and Ochoa WF
J Mol Biol, 330 (1), 75-85 (2003)
Carpena X, Loprasert S, Mongkolsuk S, Switala J, Loewen PC and Fita I
J Mol Biol, 327 (2), 475-489 (2003)
Barbosa V, Gatt M, Rebollo E, Gonzalez C and Glover DM
J Cell Sci, 116 (Pt 5), 929-941 (2003)
Gonzalez C
Curr Biol, 13 (9), 363-365 (2003)
Tavosanis G and Gonzalez C
Proc Natl Acad Sci U SA, 100 (18), 10263-10268 (2003)
Jorda EG, Verdaguer E, Canudas AM, Jimenez A, Bruna A, Caelles C, Bravo R, Escobedo E, Pubill D, Camarasa J, Pallas M and Camins A
Neuropharmacol, 45 (5), 672-683 (2003)
Carranco I, Díaz JL, Jiménez O and Lavilla R
Tetrahedron Lett, 44 (46), 8449-8452 (2003)
Lavilla R, Carranco I, Díaz JL, Bernabeu MC and de la Rosa G
Mol Divers, 6 (3-4), 171-175 (2003)