Results about: enhancer

Dues proteïnes preserven les cèl·lules mare de la pell

Sense aquestes proteïnes, les cèl·lules mare de la pell desapareixen.

El treball liderat per Salvador Aznar Benitah a l'IRB Barcelona es publica avui a Cell Stem Cell.