Results about: machine learning

Desenvolupen un algoritme basat en machine learning per predir quins pacients de càncer poden beneficiar-se de la immunoteràpia

Mitjançant l’ús de machine learning, els investigadors han creat una eina que detecta les mutacions genètiques que activen el sistema immunitari, la qual cosa contribueix a identificar quins pacients amb càncer tenen més probabilitats de beneficiar-se de la immunoteràpia.

L'algoritme també revela quines persones amb determinades malalties hereditàries podrien beneficiar-se d'un tipus de medicaments ja existents.

El potencial de la nova tecnologia es descriu avui a Nature Genetics per part d’investigadors de l'IRB Barcelona, el Centre de Regulació Genòmica i la Universitat de Radboud

A deluge of genomic, transcriptomic and phenomic data presents opportunities to learn about the proper