Results about: RNA polymerase II

La proteïna RPAP1, clau en la identitat i la viabilitat de les cèl·lules

Es tracta d'un factor conservat a través de l'evolució, des de les plantes als mamífers

RPAP1 regula l'activitat de l'ARN polimerasa II a través de la seva interacció amb els transactivadores gènics