Innovation Projects

El finançament ajuda els becaris d’ERC a salvar la bretxa entre la seva investigació i la primera etapa d’una innovació comercialitzable. El tipus de recerca d’alt risc / alta recompensa a les fronteres del coneixement que promou l’ERC genera sovint oportunitats inesperades o noves per a aplicacions comercials i socials.

L’ERC es compromet a garantir el ple aprofitament de les idees excel·lents i útils que finança.

Les subvencions Proof of Concept ajuden els receptors del finançament de l’ERC a superar la bretxa entre la seva recerca i la primera etapa d’una innovació comercialitzable

 

BiomedTec és un programa intern de l’IRB Barcelona que compta amb el suport de la Fundació “la Caixa” dedicat a validar les tecnologies inicials de totes les disciplines. El desenvolupament del programa BiomedTec fomentarà la transferència de resultats científics al mercat, fet que millorarà la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

La primera convocatòria va ser el 2012 i es va dedicar al càncer. En vista de l’èxit d’aquesta primera convocatòria, s’han ampliat les aplicacions a totes les àrees terapèutiques. A partir de la segona convocatòria va passar a denominar-se oficialment BiomedTec.

El Indústria del Coneixement, dirigit per AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), un organisme de finançament públic de la Generalitat de Catalunya, fomenta la transferència de tecnologia i coneixement al sector empresarial. L’IRB Barcelona ha rebut finançament en tres categories d’etapes de projecte: Llavor (2), Producte (4), Mercat (1; projecte adjudicat a la spin-off Iproteos).

CaixaImpulse Validate és un programa d'acceleració impulsat per la Fundació ”la Caixa” que dóna suport a projectes de recerca biomèdica en fase inicial per a ajudar a validar actius i definir un pla de valorització. A més de finançar el pla de valorització, reforça les habilitats dels futurs emprenedors. Tres projectes de l'IRB Barcelona s'han beneficiat d'aquest prestigiós programa.

Gínjol és un nou fons de patents creat per CERCA, entitat de la Generalitat de Catalunya que supervisa, secunda i facilita l'activitat dels centres de recerca de Catalunya. L'IRB Barcelona ha rebut finançament per als projectes presentats pel Departament d'Innovació en la primera convocatòria llançada en 2016. Fins avui, l'IRB Barcelona ha rebut 6 beques.

Doctorados Industriales, és una convocatòria del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, té com a objectiu promoure la formació de doctorat en les empreses mitjançant el cofinançament dels contractes de treball dels qui realitzen estudis de doctorat. Per a afavorir la inserció de personal altament qualificat en el sector empresarial, les tesis doctorals se centren en projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental.

Impulsat per la Fundación Botín, el programa “Mind the Gap” dóna suport al desenvolupament de productes i serveis que sorgeixen dels resultats del laboratori. L'IRB Barcelona ha estat premiat amb tres projectes “Mind the Gap”, cadascun dels quals ha rebut 500.000 €, així com un suport específic durant dos anys.

El Programa de Transferència de Tecnologia de la Fundación Botín posa a la disposició dels grups de recerca recursos econòmics i de gestió amb l'objectiu d'assegurar la transferència dinàmica i efectiva del coneixement a la societat i al sector productiu. Cinc investigadors del IRB Barcelona han estat convidats a unir-se a aquest prestigiós programa.

El Premi Pioner cerca reconèixer als investigadors dels centres CERCA que, en els últims 18 mesos, hagin defensat una tesi doctoral amb una clara orientació al llançament o enfortiment d'una tecnologia o producte d'interès industrial o comercial o que pugui fer una contribució significativa al desenvolupament de les polítiques públiques.

La convocatòria VALUNI, dirigida per la Generalitat de Catalunya, promou la comercialització de tecnologies donant suport a activitats clau que facilitin la concessió de llicències de patents i / o la creació d’empreses de base tecnològica. El 2016, el Departament d’Innovació va rebre aquesta subvenció per a activitats globals. A més, el 2017 van rebre finançament dos projectes de traducció impulsats pel departament.

La convocatòria RETOS-COLABORACIÓN, dirigida pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, dóna suport a projectes de col·laboració entre empreses i organitzacions de recerca, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de noves tecnologies i l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis. L'IRB Barcelona ha participat en vuit d'aquestes col·laboracions publicoprivades.