Innovation Projects

El Departament d’Innovació és un agent TECNIO acreditat en la categoria de desenvolupadors i facilitadors de tecnologia.

El segell TECNIO és adjudicat per la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, i identifica els principals proveïdors tecnològics i facilitadors a Catalunya. Aquest segell dona suport als agents més qualificats implicats en la transferència de tecnologia; permet a les empreses accedir a R+D avançada per desenvolupar nous productes i serveis; eixampla l’abast dels projectes tecnològics trobant els socis tecnològics i proveïdors de tecnologia més adequats; i ajuda a augmentar la capacitat de competitivitat i d’innovació tecnològica.

L’ajut VALUNI 2016 té com a objectiu promoure la comercialització de projectes i tecnologies donant suport a activitats clau que facilitin la llicència de patents o la creació d’empreses de base tecnològica. El 2017 es van adjudicar dos projectes impulsats pel Departament d’Innovació: “Colostage Technology” i “Gate2Brain - transport de molècules al cervell”.

Gínjol és un nou fons de patents creat per CERCA, una organització pertanyent a la Generalitat de Catalunya i que supervisa, dona suport i facilita les activitats dels centres de recerca de Catalunya. L’IRB Barcelona va rebre finançament per als dos projectes presentats pel Departament d'Innovació en la primera convocatòria publicada a finals de 2016. Es van adjudicar dues patents a l’IRB Barcelona en la primera convocatòria de Gínjol: “Mecanisme oncoselectiu per a teràpies gèniques o víriques”, i “Un objectiu nou i prometedor contra la malaltia de l’Alzheimer".

El tipus de recerca d’alt risc / alta recompensa a les fronteres del coneixement que promou l’ERC genera sovint oportunitats inesperades o noves per a aplicacions comercials i socials. L’ERC es compromet a garantir el ple aprofitament de les idees excel·lents i útils que finança. Les subvencions Proof of Concept ajuden els receptors del finançament de l’ERC a superar la bretxa entre la seva recerca i la primera etapa d’una innovació comercialitzable

 

<p>la caixa fundacion</p>

BiomedTec és un programa intern de l’IRB Barcelona que compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa dedicat a validar les tecnologies inicials de totes les disciplines. El desenvolupament del programa BiomedTec fomentarà la transferència de resultats científics al mercat, fet que millorarà la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

La primera convocatòria va ser el 2012 i es va dedicar al càncer. En vista de l’èxit d’aquesta primera convocatòria, s’han ampliat les aplicacions a totes les àrees terapèutiques. A partir de la segona convocatòria va passar a denominar-se oficialment BiomedTec.

El Departament d’Innovació treballa per assegurar la continuïtat del programa durant els anys venidors.

El programa d’inversions de transferència tecnològica “Mind the Gap” impulsat per la Fundació Botín, dona suport al desenvolupament de productes i serveis que sorgeixen dels resultats dels laboratoris. L’IRB Barcelona ha rebut finançament per a dos projectes “Mind the Gap": “COLOSTAGE”, encapçalat pels Drs. Eduard Batlle i Elena Sancho, que pretén desenvolupar una prova diagnòstica per a pacients amb risc de metàstasi, i “NOSTRUM DRUG DISCOVERY”, una plataforma de disseny de fàrmacs encapçalada pel Dr. Modesto Orozco. Els projectes de l’IRB Barcelona, ​​dos dels tres escollits per la Fundació el 2012, rebran 500.000 euros cadascun, així com suport de gestió, coordinació i assessorament durant dos anys.

El Programa de Transferència Tecnològica dirigit per la Fundació Botín ofereix recursos financers i de gestió als grups de recerca amb l’objectiu d’assegurar la transferència dinàmica i efectiva del coneixement a la societat i al sector productiu. Dos investigadors de l’IRB Barcelona, ​els Drs. Modesto Orozco i Joan Guinovart, van rebre finançament per part d’aquesta iniciativa fa uns anys. Més recentment, el 2013 i el 2014, respectivament, els Drs. Eduard Batlle i Raúl Méndez es van incorporar a aquest prestigiós programa. El 2015, el Dr. Salvador Aznar Benitah també va ser convidat a participar-hi.