Qui Som

Transferència de tecnologia a l’IRB Barcelona

Els resultats científics excepcionals mereixen ser transferits a la societat. Tenint això en compte, l’IRB Barcelona ha ideat una estratègia proactiva per tal de garantir que els descobriments duts a terme als seus laboratoris es converteixin en productes i tecnologies que serveixin a les comunitats científiques i sanitàries, així com a la societat en general.

Especialistes del Departament d’Innovació, assessorats per un Comitè Assessor Empresarial internacional, treballen braç a braç amb els nostres investigadors per tal d’identificar resultats amb potencial comercia i protegir-los, desenvolupar-los i comercialitzar-los amb l’objectiu d’establir col·laboracions estratègiques del sector publicoprivat, contractes de llicència i empreses derivades.

El nostre objectiu és potenciar la recerca de l’IRB Barcelona com un potent motor de l’economia, tant en forma d’eines de diagnòstic, com de nous medicaments i tecnologies, o fins i tot d’oportunitats laborals.