Oportunitats per a doctorats

Extraordinary IRB Barcelona International PhD Fellowships Programme 2020

Call closed

Deadline for candidacies: 9 September 2020

INPhINIT 2020 “la Caixa” fellowship programme

Call closed

Deadline for applications: "Incoming" (4 February), "Retaining" (26 February)

IRB Barcelona International PhD Fellowships 2020

Call closed

Deadline for applications: 12 February 2020 at 15:00h (CET)

Testimonis

Publicacions destacades dels nostres doctorats

Machón, C., Fàbrega-Ferrer, M., Zhou, D., Cuervo, A., Carrascosa, J.L., Stuart, D.I. & Coll, M.
Nature Communications (10), doi: 10.1038/s41467-019-11706-8. - 3891 (2019)
Cánovas B, Igea A, Sartori AA, Gomis RR, Paull TT, Isoda M, Pérez-Montoyo H, Serra V, González-Suárez E, Stracker TH and Nebreda AR.
Cancer Cell (6), 1094 - 1110. (2018)
Bongarzone S., Nadal M., Kaczmarska Z., Machón C., Álvarez M., Albericio F., Coll M.
ACS Omega (8), 8497 - 8505 (2018)
Pich O, Muiños F, Sabarinathan R, Reyes-Salazar I, Gonzalez-Perez A and Lopez-Bigas N.
Cell (4), 1074 - 1087. (2018)
Oliver M., Gadais C., García-Pindado J., Teixidó M., Lensen N., Chaume G., Brigaud T.
Rsc Adv (28), 14597 - 1460 (2018)

Més informació

D’acord amb l’article 11 de la convocatòria dels Ajuts FI-2021 RESOLUCIÓ EMC/2270/2020 de 17 de setembre, es publica la priorització dels Ajuts FI 2021.

Alhora s’obre un periode d’al·legacions que finalitzarà el 4 de Desembre de 2020.

Contacte

<p>Caracuel</p>
Leyre Caracuel
Academic Officer
Tel: +34 93 40 20528
Alba Echarte
Academic Officer
Tel: +34 93 40 31120