Patronat i Comitès

L’IRB Barcelona ha creat estructures per assegurar que l’Institut aconsegueix els seus objectius.

 

El Patronat és el consell d'administració del Institut i és el responsable de la supervisió de totes les activitats de recerca, d'aprovar les despeses ordinàries i d'assegurar que s'aconseguexin els objectius anuals. El Patronat està format per nou membres i està presidit pel Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 

PRESIDENTA

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENT PRIMER

Ramón Tremosa
Conseller d’Empresa i Coneixement

VICEPRESIDENT SEGON

Joan Elías
Rector
Universitat de Barcelona

PRESIDENT DE LA JUNTA DE GOVERN

Joan Gómez Pallarès
Director General de Recerca
Generalitat de Catalunya

Domènec Espriu Climent
Vicerector de Recerca
Universitat de Barcelona

Francisco Ciruela Alférez
Delegat del rector per a accions estratègiques de recerca
i la representació de la UB a la LERU
Universitat de Barcelona

Rafael Pardo
Director de la Fundación BBVA

Juan Modolell
Centro de Biología Molecular - CSIC

Jerzy Duszynski
Nencki Institute of Experimental Biology
Warsaw, Polonia

El treball científic de l'IRB Barcelona és regularment avaluat per un Comitè Científic Internacional que comprèn 15 destacats científics internacionals en biomedicina. La tasca principal del comitè és orientar la direcció de l'IRB Barcelona en el disseny de l'estratègia científica i les activitats de recerca relacionades.

MEMBRES

Dr. Joan Massagué, chair
Sloan Kettering Institute
New York - USA

Dr. Dario Alessi
University of Dundee
Dundee - UK

Prof. Dr. Annette G. Beck-Sickinger
Institute of Biochemistry
Leipzig - Germany

Dr. Michael Czech
University of Massachusetts
Worcester, MA - USA

Dr. Anne Ephrussi
Developmental Biology Unit, European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
Heidelberg - Germany

Dr. David M. Glover
University of Cambridge
Cambridge - UK

Dr. Jesús Jiménez-Barbero
CICbioGUNE
Derio - Spain

Dr. Johanna Joyce
Ludwig Institute for Cancer Research & University of Lausanne
Lausanne - Switzerland

Dr. Carlos López-Otín
Universidad de Oviedo
Oviedo - Spain

Dr. Thomas Muir
Princeton University
Princeton, NJ - USA

Dr. Luis F. Parada
Sloan Kettering Institute
New York - USA

Dr. Dinshaw J. Patel
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York - USA

Dr. Gertrud Schupbach
Princeton University
Princeton – USA

Derek Tan

Dr. Derek Tan
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York - USA

Dr. Alfonso Valencia
Barcelona Supercomputing Center (BSC)
Barcelona - Spain

Maria C. Freire
Presidenta
NIH Foundation

Begoña Carreño-Gómez
Responsable de recerca i avaluació d'Atenció Primària. Global BD&L
Novartis Pharma AG

Remi Droller
Soci Gerent
KLS Partners

Joël Jean-Mairet
Soci Gerent i cofundador
Ysios Capital

Eva Méndez
Assessora en descobriment de fàrmacs

Carlos Plata
Director Científic
Esteve

El Comitè Assessor de Doctorat és l'òrgan responsable de l'organització de les activitats de formació i mentoria de doctorat, i d'identificar i implementar els objectius futurs. El comitè està format pels Caps de Grup de cada Programa de Recerca i el responsable de Formació de Graduats. Dos estudiants del Consell d'Estudiants, la responsable Acadèmica i la responsable de l'Oficina Acadèmica i d'Afers Científics Internacionals (que també actua com a secretària) també participen en les reunions del Comitè Assessor de Doctorat.

MEMBRES

Roger Gomis
President

L'objectiu del Comitè per a la Integritat en la Recerca (CRI) és compartir activament l'aprenentatge i les bones pràctiques en integritat científica entre la comunitat científica de l'IRB Barcelona, impulsar el desenvolupament d'iniciatives educatives i actuar com un suport i recurs independent en casos de mala conducta científica. El CRI està format pel Director, la Directora Gerent, el responsable d'un Departament d'Administració, la responsable de Serveis Legals i quatre representants dels Líders de Grup i Gerents d'Instal·lacions.

Per contactar amb el CRI, envieu un correu electrònic a integrity@irbbarcelona.org.

MEMBRES

Núria López-Bigas
Presidenta

Bibiana Cervelló
Secretaria

La missió principal del Comitè d'Igualtat i Diversitat (EDC, per les sigles en anglès) és desenvolupar una estratègia per tal de promoure i supervisar les qüestions d'igualtat i diversitat, i donar suport i orientació en la implementació de polítiques i plans d'acció relacionats amb aquestes. En línia amb el Pla d'Igualtat i Diversitat 2017-19 de l'IRB Barcelona, l'EDC està compromès amb la promoció d'aquests valors a l'IRB Barcelona. El comitè està format per membres de la comunitat científica i del departament d'Administració de l'IRB Barcelona.

Per contactar amb el EDC, envieu un correu electrònic a irbequalitydiversity@irbbarcelona.org.

MEMBRES

Neus Prats
Presidenta

Guiomar Solanas
Secretaria