Vés al contingut

Patronat i Comitès

L’IRB Barcelona ha creat estructures per assegurar que l’Institut aconsegueix els seus objectius.

Patronat

El Patronat és el consell d'administració del Institut i és el responsable de la supervisió de totes les activitats de recerca, d'aprovar les despeses ordinàries i d'assegurar que s'aconseguexin els objectius anuals. El Patronat està format per nou membres i està presidit pel Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Imatge
Manel Balcells
PRESIDENT

Dr. Manel Balcells

Conseller de Salut - Generalitat de Catalunya
Imatge
Joaquim Nadal
VICEPRESIDENT PRIMER

Dr. Joaquim Nadal

Conseller Recerda i Universitat
Imatge
Joan Guardia
VICEPRESIDENT SEGON

Dr. Joan Guàrdia

Rector - Universitat de Barcelona
Imatge
Joan Gomez Pallares
PRESIDENT DE LA JUNTA DE GOVERN

Dr. Joan Gómez Pallarès

Director General de Recerca - Generalitat de Catalunya
Imatge
Andrés Aguilera

Dr. Andrés Aguilera

Universidad de Sevilla, CABIMER
Imatge
Jordi Garcia

Dr. Jordi Garcia Fernández

Vicerector de Recerca - Universitat de Barcelona
Imatge
José López Barneo

Dr. José López Barneo

Universitat de Sevilla
Imatge
Jose Navarro

Dr. José Navarro Cid

Delegat per a la promoció de la recerca - Universitat de Barcelona
Imatge
rafael

Dr. Rafael Pardo

Director de la Fundación BBVA

Comitè Científic Internacional

El treball científic de l'IRB Barcelona és regularment avaluat per un Comitè Científic Internacional que comprèn 14 destacats científics internacionals en biomedicina. La tasca principal del comitè és orientar la direcció de l'IRB Barcelona en el disseny de l'estratègia científica i les activitats de recerca relacionades.

Imatge
Joan Massague

Dr. Joan Massagué, chair

Sloan Kettering Institute (New York - USA)
Imatge

Dr. Ewan Birney

EMBL-EBI Cambridge (Cambridgeshire - UK)
Imatge
michael czech

Dr. Michael Czech

University of Massachusetts (Worcester, MA - USA)
Imatge
John Dick

Dr. John Dick

Princess Margaret Cancer Centre, University of Toronto (Toronto - Canada)
Imatge
Anne Ephrussi

Dr. Anne Ephrussi

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) (Heidelberg - Germany)
Imatge

Dr. Michael S. Glickman

Sloan-Kettering Institute (New York – USA)
Imatge
Jesús Jimenez

Dr. Jesús Jiménez-Barbero

CICbioGUNE (Derio - Spain)
Imatge
 Johanna Joyce

Dr. Johanna Joyce

Ludwig Institute for Cancer Research & University of Lausanne (Lausanne - Switzerland)
Imatge

Dr. Prisca Liberali

Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (Basel – Switzerland)
Imatge
Thomas Muir

Dr. Thomas Muir

Princeton University (Princeton, NJ - USA)
Imatge
Angela Nieto

Dr. Angela Nieto

Institute of Neurosciences of Alicante, Miguel Hernández University of Elche (Alicante - Spain)
Imatge

Dr. Alejandro Sánchez-Alvarado

Stowers Institute for Medical Research (Kansas City - USA)
Imatge
derek Tan

Dr. Derek Tan

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York - USA)
Imatge
Alfonso Valencia

Dr. Alfonso Valencia

Barcelona Supercomputing Center (BSC) (Barcelona - Spain)

Consell Assessor Empresarial

El seu objectiu és assessorar l’IRB Barcelona en matèria d’innovació i transferència tecnològica. Està format per representants de companyies farmacèutiques, empreses de capital risc i agents especialitzats a promoure acords de col·laboració empresarial.

Imatge
Presidenta

Maria C. Freire

Former President and Executive Director of FNIH
Imatge
Begoña Carreño

Begoña Carreño

Chief Business Development and Licensing Officer Vectura Fertin Pharma
Imatge
Remi Droller

Remi Droller

Soci Gerent - KLS Partners
Imatge
Javier García

Javier Garcia

General Partner - Columbus Venture Partners
Imatge
Joel Mairet

Joël Jean-Mairet

Soci Gerent i cofundador - Ysios Capital
Imatge
Eva Mendez

Eva Méndez

VP Operations, Theriva Biologics
Imatge
Carlos Plata

Carlos Plata

Assessor en Investigació i Desenvolupament

Comitè Assessor de Doctorat

El Comitè Assessor de Doctorat és l'organisme responsable de donar forma a les activitats de formació i tutoria de doctorat, així com d'identificar i implementar objectius futurs. El comitè està integrat pels caps de grup dels diferents programes de recerca, el Chair of Graduate Training, la cap de Recursos Humans i Afers Acadèmics i la Coordinadora de l'Oficina Acadèmica. També participen a les reunions del Comitè Assessor de Doctorat dos estudiants del Consell d'Estudiants.

President

Comitè per a la Integritat de la Recerca

L'objectiu del Comitè per a la Integritat en la Recerca (CRI) és compartir activament l'aprenentatge i les bones pràctiques en integritat científica entre la comunitat científica de l'IRB Barcelona, impulsar el desenvolupament d'iniciatives educatives i actuar com un suport i recurs independent en casos de mala conducta científica. El CRI està format pel Director, la Directora Gerent, el responsable d'un Departament d'Administració, la responsable de Serveis Legals, quatre representants dels Líders de Grup i Gerents d'Instal·lacions un representant dels investigadors postdoctorals i un representant dels estudiants de doctorat.

Secretària: Eva Poca

Per contactar amb el CRI, envieu un correu electrònic a integrity@irbbarcelona.org.

Presidenta

Comitè d'Igualtat i Diversitat

IRB Barcelona understands the importance of creating an environment in which diversity, equality and inclusion are valued and promoted. The achievement of an equality and diversity balance among IRB Barcelona personnel would contribute to excellence in research and also to the welfare of all those involved.

The IRB Barcelona Gender Equality plan serves as an instrument in achieving real equality, by incorporating equal opportunities in all the scopes of the Institute. The current GEP was published in 2017 providing a proper framework for Gender Equality Actions. The plan is structured in 8 fundamental topics to achieve strategic involvement, these topics are the following:

  • Workforce distribution
  • Non-Discriminatory Languages
  • Training
  • Recruitment-Promotion-Development
  • Remuneration
  • Work-life Balance
  • Sexual Harassment
  • Working Conditions

The current plan will be renewed in the year 2021, following the guidelines of EU-CALIPER PROJECT, which intends to support the transformation of research and academic institutions to more gender-equal entities, by increasing the number of women researchers in STEM (science, technology, engineering and math), thereby enhancing their career perspectives and adding a gender dimension to research. CALIPER aims to design a universal methodology that supports gender equality on a permanent base and prevents gender discrimination in scientific institutions.

To download the current GEP please click here.
For more information regards the CALIPER project visit: https://caliper-project.eu/
Any other information please contact caliper@irbbbarcelona.org

La missió principal del Comitè d'Igualtat i Diversitat (EDC, per les sigles en anglès) és desenvolupar una estratègia per tal de promoure i supervisar les qüestions d'igualtat i diversitat, i donar suport i orientació en la implementació de polítiques i plans d'acció relacionats amb aquestes. En línia amb el Pla d'Igualtat i Diversitat 2017-19 de l'IRB Barcelona, l'EDC està compromès amb la promoció d'aquests valors a l'IRB Barcelona. El comitè està format per membres de la comunitat científica i del departament d'Administració de l'IRB Barcelona.

Per contactar amb el EDC, envieu un correu electrònic a irbequalitydiversity@irbbarcelona.org.

Presidenta
Secretaria