Vés al contingut

Programes de recerca

Càncer

El Programa del Càncer centra els seus esforços a desvelar els processos moleculars, cel·lulars i fisiològics que condueixen al càncer i la complicació més mortal d’aquesta malaltia, és a dir, la metàstasi. Els estudis detallats dels mecanismes responsables de la transformació maligna i de la relació entre les cèl·lules mare i el càncer milloraran les possibilitats de trobar solucions i, per tant, marcaran una diferència significativa en la vida dels pacients.

Imatge
Blood on microscope

Líder de grup associat:

Dr. Jaume Mora: Developmental Cancer. Sant Joan de Déu Research Foundation
Dr. Marcos Malumbres: Cancer Cell Cycle. Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO)

Secretària de Programa:

Cristina Méndez: +34 93 40 34716 | cristina.mendez@irbbarcelona.org

Mecanismes de Malaltia

Les malalties humanes es caracteritzen per alteracions en les funcions cel·lulars i moleculars. El Programa de Mecanismes de la Malaltia està dedicat a comprendre la funció correcta de la cèl·lula i, per tant, a identificar les bases subjacents de les condicions patològiques. El programa aplica un enfocament altament interdisciplinari, que abasta genètica, proteòmica i models animals de malalties humanes, per tal de proporcionar respostes a preguntes fonamentals en ciències de la vida.

Imatge

Líder de grup associat:

Dr Ferran Azorin: Chromatin Structure and Function. IBMB-CSIC

Secretària de Programa:

Paola Amenedo: +34 93 40 20258 | paola.amenedo@irbbarcelona.org

Envelliment i Metabolisme

L’envelliment de la nostra societat suposa importants reptes pel que fa a la salut. El Programa d’Envelliment i Metabolisme se centra a desxifrar els mecanismes subjacents del procés d’envelliment i els trastorns associats en les vies metabòliques. La tasca de recerca en aquests camps pretén desenvolupar teràpies de precisió per a les malalties relacionades amb l’envelliment, posant èmfasi en les multimorbiditats, amb el propòsit de garantir un envelliment saludable.

Imatge

Líder de grup associat:

Dr. Oscar Yanes: Centre for Omic Sciences (COS). CIBERDEM.

Secretària de Programa:

Rosana Torrente: +34 93 40 34046. rosana.torrente@irbbarcelona.org

Professors Emèrits:

Dr. Ernest Giralt
Dr. Joan J. Guinovart